Thánh Ca ngợi khen 2021 | Ngợi ca đời sống mới | Video nhạc Thánh Ca

Thánh Ca ngợi khen 2021 | Ngợi ca đời sống mới | Video nhạc Thánh Ca

0 |26/02/2021

Hallelujah! Đức Chúa Trời Toàn năng!

Chúng con tạ ơn Ngài, ngợi khen Ngài!

Hallelujah! Đức Chúa Trời Toàn năng!

Chúng con mãi thờ phượng Ngài!

Đấng Christ đã xuất hiện trong thời kỳ sau rốt,

Lời Ngài phán xét, làm tinh sạch và thay đổi chúng con,

dẫn chúng con đúng lối;

Con sống cuộc đời mới yêu mến Đức Chúa Trời.

Hiểu được lẽ thật thật tuyệt vời,

con được tự do, không còn bại hoại nữa.

Mọi quan niệm sai lầm của con đều tan biến,

và trong con không còn dấy loạn nữa.

Không còn lang thang, không còn chịu đau khổ.

Thần trí con được tự do, và con hát ngợi ca Đức Chúa Trời.

Con hát ngợi ca Đức Chúa Trời.

Lời Đức Chúa Trời là lẽ thật, quý giá xiết bao,

làm tinh sạch tâm tính bại hoại chúng con.

Chúng con dự tiệc, nếm trải tình yêu của Đức Chúa Trời.

Con sẽ mãi yêu Đức Chúa Trời.

Anh chị em tụ họp lại, ngồi bên nhau, hòa thành một.

Đồng tâm đồng lòng, chúng ta phụng sự Ngài và hát ngợi ca Ngài.

Ai không thể cất tiếng lòng mình?

Ai không thể cất tiếng yêu thương?

Bạn nhảy múa và ngợi ca Đức Chúa Trời, Tôi vỗ tay bên bạn,

Tôi vỗ tay bên bạn.

Những khúc ca của chúng con tràn đầy tình yêu đối với Đức Chúa Trời,

chúng con được đổi mới nhờ Đức Chúa Trời Toàn năng.

Cuộc sống suy đồi của chúng con đã biến mất,

được sống trước Đức Chúa Trời thật vui sướng.

Thực hành lẽ thật giải phóng chúng con;

thực hiện bổn phận của mình và mang vinh hiển cho Đức Chúa Trời.

Dân ngài vui hưởng đời sống mới,

chúng con yêu Đức Chúa Trời và sống trong sự sáng.

Chúng ta đã phá vỡ các ràng buộc của thế gian,

chúng ta đã phá vỡ ràng buộc của gia đình,

chúng ta đã phá vỡ ràng buộc của xác thịt,

Yêu thương nhau ngọt ngào xiết bao!

Yêu thương nhau ngọt ngào xiết bao!

Từ “Theo Chiên Con và hát những bài ca mới”

Xem thêm

Tại sao tội lỗi được tha thứ còn có thể thường xuyên phạm tội? Những người thường xuyên phạm tội có thể vào vương quốc thiên đàng không? Hoan nghênh bạn đến liên hệ với chúng tôi và thảo luận trực tuyến.

Chia sẻ

Hủy