Múa Thánh Ca 2021 | Ngợi khen sự trọn vẹn của công tác vĩ đại của Đức Chúa Trời | Thánh Ca ngợi khen

16/03/2021

Trong thời kỳ sau rốt,

lời Đấng Christ phán xét toàn thể nhân loại;

Thời đại Vương quốc đã bắt đầu.

Mọi thứ giờ đây được làm mới

bởi lời Đức Chúa Trời phán.

Mọi thứ được làm cho xinh đẹp và mới mẻ;

mọi thứ giờ đây được hồi sinh,

khôi phục và làm mới.

Chúng ta ngợi khen Đức Chúa Trời trong sự hân hoan.

Các từng trời bừng lên với những bài ca và tiếng hát của chúng ta.

Ôi, hãy ngợi khen Ngài! Ôi, hãy hô vang và ca hát! Ôi!

Ôi, hãy ngợi khen Ngài! Ôi, hãy hô vang và ca hát! Ôi!

Dân sự của Đức Chúa Trời ngợi khen Đức Chúa Trời khôn xiết. Ôi!

Ôi, hãy ngợi khen Ngài! Ôi, hãy hô vang và ca hát! Ôi!

Sự phán xét đã bắt đầu trong nhà Đức Chúa Trời,

tỏ lộ sự công chính của Ngài.

Dân sự của Đức Chúa Trời khấu đầu trước Ngài,

được làm tinh sạch bởi sự phán xét của Ngài.

Ôi, được hướng dẫn bởi lời Ngài,

chúng ta có thể vượt qua những sự thử luyện.

Và chúng ta được sự ưu ái của Ngài khi làm chứng cho Ngài.

Vinh hạnh được sự ủy thác của Đức Chúa Trời,

chúng ta tuyên bố và làm chứng cho những việc làm của Ngài.

Ôi, hãy ngợi khen Ngài! Ôi, hãy hô vang và ca hát! Ôi!

Ôi, hãy ngợi khen Ngài! Ôi, hãy hô vang và ca hát! Ôi!

Dân sự của Đức Chúa Trời ngợi khen Đức Chúa Trời khôn xiết. Ôi!

Ôi, hãy ngợi khen Ngài! Ôi, hãy hô vang và ca hát! Ôi!

Lời Đức Chúa Trời mạnh mẽ và khôn ngoan,

khó hiểu thấu và chúng ta bị thuyết phục.

Lời Đức Chúa Trời hoàn thành mọi thứ,

phân loại mọi người.

Những ai yêu Đức Chúa Trời sẽ vâng phục Ngài,

nhưng những kẻ chống đối thì bị hủy diệt.

Chúng ta ngợi khen sự khôn ngoan và toàn năng của Đức Chúa Trời,

Ngài công chính mọi mặt.

Tâm tính Ngài thật đáng yêu mến, chúng ta ngợi khen.

Ôi, hãy ngợi khen Ngài! Ôi, hãy hô vang và ca hát! Ôi!

Ôi, hãy ngợi khen Ngài! Ôi, hãy hô vang và ca hát! Ôi!

Dân sự của Đức Chúa Trời ngợi khen Đức Chúa Trời khôn xiết. Ôi!

Ôi, hãy ngợi khen Ngài! Ôi, hãy hô vang và ca hát! Ôi!

Ngợi khen sự trọn vẹn của công tác của Đức Chúa Trời,

Ngài đã lập một nhóm người đắc thắng.

Những người được Đức Chúa Trời chọn chấp nhận sự quan sát của Ngài,

mỗi người thực hiện bổn phận của mình.

Họ cố hết sức để thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời;

tất cả những ai yêu Đức Chúa Trời đều được hoàn thiện.

Cả thế giới tràn đầy sự công chính và thánh khiết của Ngài.

Vương quốc của Ngài thật sự thánh khiết.

Ôi, hãy ngợi khen Ngài! Ôi, hãy hô vang và ca hát! Ôi!

Ôi, hãy ngợi khen Ngài! Ôi, hãy hô vang và ca hát! Ôi!

Ôi, hãy ngợi khen Ngài! Ôi, hãy hô vang và ca hát! Ôi!

Dân sự của Đức Chúa Trời ngợi khen Đức Chúa Trời khôn xiết. Ôi!

Ôi, hãy ngợi khen Ngài! Ôi, hãy hô vang và ca hát! Ôi!

Từ “Theo Chiên Con và hát những bài ca mới”

Xem thêm

Bạn có mong muốn làm trinh nữ khôn ngoan lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời để nghênh đón Chúa không

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger