Thánh Ca Cơ Đốc 2020 | Chúc tụng Chúa với trọn tấm lòng | Múa

14709 |10/02/2020

Chúng ta nghĩ đến Chúa, cầu nguyện và đọc, thông công

và suy niệm, suy ngẫm và kiếm tìm Chúa.

Sống trong lời Chúa, ta thấy Ngài đáng mến.

Lẽ thật giải phóng ta, ta cảm nếm tình yêu đích thực của Chúa.

Đời sống hội thánh phong phú, chúc tụng bằng nhiều phương thức.

Chúng ta không thể không hát ca nhảy múa chúc tụng Chúa.

Ta chúc tụng không gò bó, không quy tắc.

Chúc tụng chân thành khiến ta luôn vui mừng.

Sống trong Chúa đem lại hạnh phúc thật,

ta sẽ yêu mến vâng phục Chúa mãi.

Thấy sự vĩ đại nơi ơn cứu rỗi của Chúa,

Ta thông công lẽ thật, đạt được công tác của Đức Thánh Linh,

ta chia sẻ trải nghiệm, cuộc sống tiến triển.

Ta đều là dân trong nước Chúa,

và ta đều có lòng thành yêu mến Ngài.

Ta một lòng một trí thực thi bổn phận,

và ta thấy phúc lành và sự lãnh đạo của Chúa.

Sự phán xét thanh tẩy ta, ta thấy Chúa công chính.

Ta thải loại sự bại hoại, được nên mới.

Ta sống như người thành thật.

Đây chính là đời sống ở vương quốc, dụng tâm thành thực kính bái Chúa.

Sống trong Chúa đem lại hạnh phúc thật,

ta sẽ yêu mến vâng phục Chúa mãi.

Thấy sự vĩ đại nơi ơn cứu rỗi của Chúa,

ta chúc tụng Chúa với trọn tấm lòng.

Anh chị em quy tụ bên nhau,

ta đã trải qua nhiều thăng trầm.

Chính quyền đàn áp quá hèn hạ,

ta đã chịu bách hại và gian khổ.

Chẳng gì lay được quyết tâm ta.

Điều này là nhờ lời Chúa hướng dẫn.

Cái giá đau đớn Chúa đã trả để cứu rỗi ta

thật không đong đếm nổi.

Chúa sống giữa chúng ta, hướng dẫn ta luôn mãi.

Thời gian, cuộc sống tươi đẹp này thật quá quý báu.

Sống trong Chúa đem lại hạnh phúc thật,

ta sẽ yêu mến vâng phục Chúa mãi.

Thấy sự vĩ đại nơi ơn cứu rỗi của Chúa,

ta chúc tụng Chúa với trọn tấm lòng.

Sống trong Chúa đem lại hạnh phúc thật,

ta sẽ yêu mến vâng phục Chúa mãi.

Thấy sự vĩ đại nơi ơn cứu rỗi của Chúa,

ta chúc tụng Chúa với trọn tấm lòng,

ta chúc tụng Chúa với trọn tấm lòng,

ta chúc tụng Chúa với trọn tấm lòng.

Trích từ Theo Chiên Con và hát những bài ca mới

Xem thêm

Bạn có mong muốn làm trinh nữ khôn ngoan lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời để nghênh đón Chúa không

Chia sẻ

Hủy