Video nhạc Thánh Ca | Chỉ những ai thực hành lẽ thật mới có thể làm chứng trong thử luyện

18/02/2024

Nếu ngươi muốn có thể đứng vững trong tương lai,

để khiến Đức Chúa Trời hài lòng,

và đi theo Ngài đến cuối con đường,

ngươi phải xây một nền móng vững chắc,

thực hành lẽ thật trong mọi sự, lưu tâm ý muốn của Ngài.

Nếu ngươi luôn thực hành như vậy,

thì trong ngươi sẽ có nền tảng.

Ngài sẽ cảm thúc lòng ngươi,

cho ngươi đức tin, ngươi sẽ yêu kính Ngài.

Ngày nào đó thử luyện đến,

ngươi có thể chịu đớn đau, tan nát cõi lòng như đã chết,

nhưng tình yêu cho Ngài sẽ không đổi,

thậm chí trở nên sâu đậm hơn.

Đó chính là ơn phước của Ngài.

Nếu ngươi muốn có thể đứng vững trong tương lai,

để khiến Đức Chúa Trời hài lòng,

và đi theo Ngài đến cuối con đường,

ngươi phải xây một nền móng vững chắc,

thực hành lẽ thật trong mọi sự, lưu tâm ý muốn của Ngài.

Nếu ngươi chấp nhận công tác và lời Ngài

bằng một tấm lòng biết vâng phục,

ngươi sẽ nhận được lời hứa của Ngài,

ngươi chắc chắn sẽ được Ngài ban phước.

Nếu hôm nay ngươi không thực hành,

thì ngày nào đó thử luyện đến,

ngươi sẽ không có tình yêu hay đức tin.

Thử luyện sẽ trở thành cám dỗ.

Ngươi sẽ rơi vào cám dỗ của Sa-tan,

và sẽ không thể nào thoát khỏi.

Giờ khi một thử luyện nhỏ đến,

ngươi vẫn có thể đứng vững được trước nó.

Nhưng một khi thử luyện lớn ập xuống,

ngươi có thể không đứng vững được.

Nếu ngươi muốn có thể đứng vững trong tương lai,

để khiến Đức Chúa Trời hài lòng,

và đi theo Ngài đến cuối con đường,

ngươi phải xây một nền móng vững chắc,

thực hành lẽ thật trong mọi sự, lưu tâm ý muốn của Ngài.

Và đi theo Ngài đến cuối con đường,

ngươi phải xây một nền móng vững chắc,

thực hành lẽ thật trong mọi sự, lưu tâm ý muốn của Ngài.

Chuyển thể từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Chỉ yêu mến Đức Chúa Trời mới thực sự là tin vào Đức Chúa Trời

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger