Video nhạc Thánh Ca | Những người được Đức Chúa Trời thu nhận đã sở hữu thực tế của lẽ thật

Video nhạc Thánh Ca | Những người được Đức Chúa Trời thu nhận đã sở hữu thực tế của lẽ thật

812 |30/10/2020

Đức Chúa Trời là một Đức Chúa Trời thực tế:

Tất cả các công tác của Ngài đều thực tế,

tất cả những lời Ngài phán đều thực tế,

và tất cả những lẽ thật Ngài bày tỏ đều thực tế.

Tất cả những điều không phải là lời Ngài đều trống rỗng,

không tồn tại, và không đáng tin,

và tất cả những lẽ thật Ngài bày tỏ đều thực tế.

Tất cả những điều không phải là lời Ngài đều trống rỗng,

không tồn tại, và không đáng tin.

Ngày nay, Đức Thánh Linh sẽ dẫn dắt con người vào những lời của Đức Chúa Trời.

Nếu con người muốn theo đuổi việc bước vào hiện thực,

thì họ phải tìm kiếm hiện thực, và biết về hiện thực,

sau đó họ phải trải nghiệm hiện thực và sống trọn hiện thực.

Con người càng biết hiện thực,

họ càng có thể phân biệt lời nói của người khác liệu có thực tế hay không;

con người càng biết hiện thực, họ càng có ít ý niệm;

con người càng trải nghiệm hiện thực,

họ càng biết nhiều hơn về những việc làm bởi Đức Chúa Trời của thực tại,

và họ càng dễ dàng thoát khỏi những tâm tính sa-tan bại hoại của mình;

con người càng có nhiều hiện thực,

họ càng biết nhiều hơn về Đức Chúa Trời và họ càng ghét xác thịt và yêu lẽ thật;

con người càng có nhiều hiện thực,

họ càng đến gần các chuẩn mực theo yêu cầu của Đức Chúa Trời.

Những người được Đức Chúa Trời thu nhận là những người sở hữu hiện thực,

những người biết hiện thực,

và những người đã biết đến những việc làm thực tế của Đức Chúa Trời

thông qua trải nghiệm hiện thực.

Càng hợp tác với Đức Chúa Trời một cách thiết thực và kỷ luật thân thể mình,

ngươi sẽ càng có được công tác của Đức Thánh Linh,

ngươi sẽ càng đạt tới hiện thực,

và ngươi sẽ càng được Đức Chúa Trời khai sáng,

và từ đó, hiểu biết của ngươi về những việc làm thực tế của Đức Chúa Trời

sẽ càng thêm phong phú.

Nếu ngươi có thể sống trong sự sáng hiện tại của Đức Thánh Linh,

thì con đường thực hành hiện tại sẽ trở nên rõ ràng hơn với ngươi,

và ngươi sẽ càng có thể tách mình ra khỏi những quan niệm tôn giáo

và những thông lệ xưa cũ của quá khứ.

Hiện thực ngày hôm nay là trọng tâm:

Con người càng có nhiều hiện thực,

kiến thức của họ về lẽ thật càng rõ ràng

và hiểu biết của họ về ý muốn của Đức Chúa Trời càng nhiều,

và hiểu biết của họ về ý muốn của Đức Chúa Trời càng nhiều,

và hiểu biết của họ về ý muốn của Đức Chúa Trời càng nhiều.

Từ “Theo Chiên Con và hát những bài ca mới”

Xem thêm

Tại sao tội lỗi được tha thứ còn có thể thường xuyên phạm tội? Những người thường xuyên phạm tội có thể vào vương quốc thiên đàng không? Hoan nghênh bạn đến liên hệ với chúng tôi và thảo luận trực tuyến.

Chia sẻ

Hủy