Kinh Nghiệm và Lời Chứng của Một Cơ Đốc Nhân | Tôi đã tìm thấy Con đường vào Vương quốc Thiên đàng

Kinh Nghiệm và Lời Chứng của Một Cơ Đốc Nhân | Tôi đã tìm thấy Con đường vào Vương quốc Thiên đàng

0 |17/11/2020

Nhân vật chính cùng cha mẹ cô đi theo đức tin Cơ Đốc giáo từ khi còn nhỏ. Cô và chồng cùng hầu việc trong hội thánh sau khi kết hôn. Trong vài năm qua, cô phát hiện ra rằng cô luôn cầu nguyện để thú tội với Chúa, nhưng cô không thể ngăn mình khỏi phạm tội, và cô không thể tuân theo lời của Chúa. Cô cũng không có lòng khoan dung hay kiên nhẫn với chồng. Cô nghĩ về điều này theo lời của Đức Chúa Trời: “Ta là thánh, nên các ngươi phải nên thánh, thì sẽ được thánh” (Lê-vi 11:44). Đức Chúa Trời là thánh khiết, và bất cứ ai không thánh khiết đều không thể nhìn thấy Chúa, vì vậy cô tự hỏi: Có ai như cô sống trong tội lỗi mà được vào vương quốc thiên đàng không? Điều này khiến cô đau khổ, và cô không ngừng cầu nguyện với Chúa. Cuối cùng, làm thế nào cô thoát khỏi nỗi hoang mang này? Làm thế nào cô tìm thấy lối đi để được làm tinh sạch và bước vào vương quốc thiên đàng? Hãy cùng lắng nghe câu chuyện của cô ấy.

Lời chứng về đời sống hội thánh mang đến cho bạn những kinh nghiệm cuộc sống thực của các Cơ đốc nhân về sự phán xét thông qua lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng, và những lời chứng của họ về việc hiểu lẽ thật, biết về Đức Chúa Trời, và những tâm tính bại hoại của họ đang được biến đổi. Hãy tìm hiểu sự ăn năn thực sự là gì, và tìm ra con đường để được tinh sạch và bước vào vương quốc thiên đàng.

Hiển thị thêm
Bạn có muốn biết cách gột bỏ xiềng xích tội lỗi và được làm tinh sạch? Hãy liên hệ chúng tôi để tìm được lối đi đúng đắn.
Liên hệ với chúng tôi qua Viber
Liên hệ với chúng tôi qua Messenger

Chia sẻ

Hủy