Tấu nói Cơ đốc | Mục sư của chúng tôi đã nói…

Tấu nói Cơ đốc | Mục sư của chúng tôi đã nói…

1127 |15/02/2020

Tấu nói Cơ đốc | Mục sư của chúng tôi đã nói…

Dư Thuận Phục là một tín hữu trong giới tôn giáo, ngưỡng vọng và sùng bái các mục sư và trưởng lão. Cô nghĩ rằng “các mục sư và trưởng lão đều do Đức Chúa Trời cắt đặt, vâng phục các mục sư và trưởng lão là vâng phục Đức Chúa Trời”, thế nên cô nghe theo lời vị mục sư của mình trong mọi việc, kể cả việc chào đón Chúa trở lại. Nhưng qua một lần tranh luận sắc sảo, Yu Shunfu bắt đầu nhận ra rằng trong niềm tin phải tôn thờ Đức Chúa Trời trên hết, và người ta không nên sùng bái và ngưỡng vọng con người mà phải dành riêng “thánh điện” của tâm hồn cho Đức Chúa Trời…

Xem thêm

Bạn có mong muốn làm trinh nữ khôn ngoan lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời để nghênh đón Chúa không

Chia sẻ

Hủy