Chúng tôi chào đón tất cả những ai tìm kiếm lẽ thật liên hệ với chúng tôi.

Tấu nói Tin Lành | Mục sư của chúng tôi đã nói… | tin Chúa nên nghe lời của ai?

Truyền hình Đa dạng   1378  

Giới thiệu

Tấu nói Tin Lành | Mục sư của chúng tôi đã nói… | tin Chúa nên nghe lời của ai?


Dư Thuận Phục là một tín hữu trong giới tôn giáo, ngưỡng vọng và sùng bái các mục sư và trưởng lão. Cô nghĩ rằng “các mục sư và trưởng lão đều do Đức Chúa Trời cắt đặt, vâng phục các mục sư và trưởng lão là vâng phục Đức Chúa Trời”, thế nên cô nghe theo lời vị mục sư của mình trong mọi việc, kể cả việc chào đón Chúa trở lại. Nhưng qua một lần tranh luận sắc sảo, Yu Shunfu bắt đầu nhận ra rằng trong niềm tin phải tôn thờ Đức Chúa Trời trên hết, và người ta không nên sùng bái và ngưỡng vọng con người mà phải dành riêng “thánh điện” của tâm hồn cho Đức Chúa Trời…

Tải ứng dụng miễn phí

Những video tuyệt vời hướng dẫn bạn hiểu công tác của Đức Chúa Trời

Tải ứng dụng miễn phí

Những video tuyệt vời hướng dẫn bạn hiểu công tác của Đức Chúa Trời