Thánh Ca Cơ Đốc | Vâng phục Đức Chúa Trời trở nên xác thịt để được trở nên hoàn thiện | MV

Thánh Ca Cơ Đốc | Vâng phục Đức Chúa Trời trở nên xác thịt để được trở nên hoàn thiện | MV

432 |26/01/2021

Đức Chúa Trời nhập thể muốn thu phục những người hợp lòng Ngài.

Đừng sống trong sự mơ hồ mà hãy vâng phục công tác của Ngài.

Đừng bận tâm đến những ý nghĩ về vị Đức Chúa Trời trên trời

hay gây khó khăn cho Đức Chúa Trời trong xác thịt.

Những ai vâng phục Ngài thì vâng phục hết thảy những kế hoạch của Ngài.

Những ai vâng phục Ngài thì lắng nghe lời Ngài.

Họ không để tâm đến việc Đức Chúa Trời trên trời làm những gì, Ngài như thế nào,

họ dâng trọn tấm lòng cho Đức Chúa Trời trên đất.

Họ đặt toàn bộ con người mình trước Ngài.

Họ không bao giờ nghĩ đến sự an toàn của bản thân.

Họ không bao giờ làm ầm ĩ về Đức Chúa Trời trong xác thịt, sự bình thường và thiết thực của Ngài.

Những ai vâng phục Đức Chúa Trời trong xác thịt có thể được hoàn thiện,

những ai tin nơi Đức Chúa Trời trên trời sẽ chẳng được gì cả.

Điều này là bởi chính Đức Chúa Trời dưới đất chứ chẳng phải Đức Chúa Trời trên trời

là Đấng ban lời hứa và ân phước cho con người.

Thật không công bằng khi phóng đại Đức Chúa Trời trên trời

và nhìn nhận Đức Chúa Trời dưới như một con người bình thường.

Đức Chúa Trời trên trời thì vĩ đại, tuyệt vời và Ngài khôn ngoan.

Tuy nhiên vị Đức Chúa Trời này chẳng hề tồn tại;

Đức Chúa Trời dưới đất thì bình thường và không nổi trội,

Ngài rất bình thường, không có những hành động trấn động địa cầu nào,

và Ngài không có trí tuệ siêu việt.

Ngài làm việc và phán dạy theo cách bình thường và thực tế.

Mặc dù Ngài không phán lời sấm truyền,

Ngài không hô phong hoán vũ,

nhưng Ngài thực sự là sự nhập thể của Đức Chúa Trời trên trời,

và Ngài thực sự là Đức Chúa Trời sống giữa loài người.

Những ai vâng phục Đức Chúa Trời trong xác thịt có thể được hoàn thiện,

những ai tin nơi Đức Chúa Trời trên trời sẽ chẳng được gì cả.

Điều này là bởi chính Đức Chúa Trời dưới đất chứ chẳng phải Đức Chúa Trời trên trời

là Đấng ban lời hứa và ân phước cho con người.

Từ “Theo Chiên Con và hát những bài ca mới”

Xem thêm

Tại sao tội lỗi được tha thứ còn có thể thường xuyên phạm tội? Những người thường xuyên phạm tội có thể vào vương quốc thiên đàng không? Hoan nghênh bạn đến liên hệ với chúng tôi và thảo luận trực tuyến.

Chia sẻ

Hủy