Phim Phúc Âm | Vâng phục những người cầm quyền có thực sự giống như vâng phục Đức Chúa Trời không? (Trích đoạn nổi bật)

01/12/2023

Trong Kinh thánh, Phao-lô đã nói: “Mọi người phải vâng phục các đấng cầm quyền trên mình; vì chẳng có quyền nào mà chẳng đến bởi Ðức Chúa Trời, các quyền đều bởi Ðức Chúa Trời chỉ định. Cho nên ai chống cự quyền phép, tức là đối địch với mạng lịnh Ðức Chúa Trời đã lập; và những kẻ đối địch thì chuốc lấy sự phán xét vào mình” (Rô-ma 13:1-2). Các tín hữu chúng ta nên đối đãi với những người cầm quyền này như thế nào? Vâng phục những người cầm quyền có thực sự giống như vâng phục Đức Chúa Trời không?

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Leave a Reply

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger