Video Về Lời Chứng Lồng tiếng Việt | Dùng người thì đừng nghi: Có đúng không?

24/06/2022

Dựa trên những kinh nghiệm cá nhân trước đây với anh Lưu, nhân vật chính đã mù quáng xác định anh Lưu là một người có trách nhiệm, biết gánh vác trọng trách trong bổn phận và có có thể tin cậy được. Anh ấy kiên quyết tin tưởng anh Lưu. Sau khi anh Lưu nhận vị trí lãnh đạo, nhân vật chính không theo dõi và giám sát chi tiết bổn phận của anh Lưu. Kể cả khi các anh chị em phản ánh rằng anh Lưu không thực hiện công tác thực tế, nhân vật chính vẫn bám vào quan niệm “Dụng nhân bất nghi” và quyết định tiếp tục tin tưởng anh Lưu. Phải đến khi anh Lưu gây tổn hại nghiêm trọng đến công tác của hội thánh, nhân vật chính mới thấy vô cùng hối hận. Nhờ đọc lời Đức Chúa Trời, anh ấy hiểu ra được điều gì về quan niệm mình luôn bảo vệ “Dụng nhân bất nghi”? Anh ấy đã đạt được điều gì từ đó? Mời xem video này để rõ.

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger