Video Về Lời Chứng Của Phúc Âm | Tôi Đã Thấy Rõ Chân Tướng Mục Sư Của Mình

201 |12/12/2020

Nhân vật chính, Trần Quân, là một Cơ Đốc nhân luôn xem vợ chồng vị mục sư như là bậc cha mẹ thuộc linh của mình. Tuy nhiên, khi anh tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng vào thời kỳ sau rốt và vui mừng chia sẽ tin Chúa tái lâm với mục sư, thì anh lại ngạc nhiên khi thấy vị mục sư không những không tìm hiểu, mà còn liên tục cố quấy rối Trần Quân để ngăn anh tiếp nhận con đường thật. Vị mục sư này còn làm cho các tín hữu khác trong hội thánh bị lầm lạc và xúi giục họ loại bỏ Trần Quân. Điều này khiến anh rất đau đớn và hoang mang, anh tự hỏi làm sao mà vị mục sư từng một thời tuyệt vời như thế lại có thể hành động như vậy. Nhờ tham gia những cuộc hội họp và đọc lời Đức Chúa Trời Toàn Năng, anh đã nhìn ra chân tướng của mục sư là người Pha-ri-si đạo đức giả, và hoàn toàn thoát khỏi sự kiểm soát của vị mục sư này.

Lời chứng về đời sống hội thánh mang đến cho bạn những kinh nghiệm cuộc sống thực của các Cơ đốc nhân về sự phán xét thông qua lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng, và những lời chứng của họ về việc hiểu lẽ thật, biết về Đức Chúa Trời, và những tâm tính bại hoại của họ đang được biến đổi. Hãy tìm hiểu sự ăn năn thực sự là gì, và tìm ra con đường để được tinh sạch và bước vào vương quốc thiên đàng.

Xem thêm

Bạn có mong muốn làm trinh nữ khôn ngoan lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời để nghênh đón Chúa không

Chia sẻ

Hủy