Video Về Lời Chứng Lồng tiếng Việt | Trải nghiệm không thể quên về việc rao giảng phúc âm

30/09/2022

Chị là người làm công tác Phúc Âm. Đối mặt với một người tiếp nhận Phúc Âm tiềm năng có các quan niệm và không chịu tìm hiểu công tác của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt, chị rơi vào tình trạng khó khăn trong một thời gian và muốn bỏ cuộc. sau khi bắt đầu hiểu ý muốn cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Trời, chị đã cậy dựa vào Đức Chúa Trời như thế nào để giải quyết các quan niệm tôn giáo của người mà chị đã rao giảng Phúc Âm đó? Liệu cuối cùng người tiếp nhận Phúc Âm tiềm năng đó có thể xóa bỏ các quan niệm của mình và tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt không?

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger