Video Về Lời Chứng Lồng tiếng Việt | Xóa bỏ sự đề phòng

27/01/2023

Nhân vật chính phụ trách công tác thiết kế trong hội thánh. Khi người cộng sự Simon bị cách chức vì làm việc chiếu lệ trong bổn phận, chị ấy bắt đầu nảy sinh sự hiểu lầm và trở nên đề phòng. Chị ấy sợ nếu sơ sẩy trong bổn phận, mình cũng sẽ bị phơi bày và đào thải. Tâm tính bại hoại nào ẩn sau sự đề phòng của chị ấy? Làm sao chị ấy trút bỏ được những hiểu lầm và cảm giác đề phòng này?

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Leave a Reply

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger