Chúng tôi chào đón tất cả những ai tìm kiếm lẽ thật liên hệ với chúng tôi.

Làm thế nào để chào đón sự tái lâm của Đức Chúa Jêsus? | GÕ CỬA | Phim Phúc Âm Tin Lành【Xem trước】

Phim Phúc Âm   869  

Giới thiệu

Làm thế nào để chào đón sự tái lâm của Đức Chúa Jêsus? | GÕ CỬA | Phim Phúc Âm Tin Lành【Xem trước】

Đức Chúa Jêsus đã tiên tri rằng: “Đến khuya, có tiếng kêu rằng: Kìa, chàng rể đến, hãy đi ra rước người!” (Ma-thi-ơ 25:6). “Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta” (Khải Huyền 3:20). Trong hai ngàn năm qua, các tín hữu tin vào Chúa đã thao thức trông chờ Chúa gõ cửa, vậy Ngài sẽ gõ cửa nhân loại như thế nào khi Ngài trở lại?

Dương Ái Quang, nhân vật chính trong phim, đã tin Chúa hàng chục năm và luôn nhiệt tâm trong công tác và rao giảng. Chị đã có những trắc trở trong việc chờ Chúa đến, nhưng cuối cùng, mây mù tan biến và cuối cùng chị hiểu được cách Chúa gõ cửa con người khi Ngài trở lại, và cách chúng ta phải nghinh tiếp Ngài…


Một số tài liệu trong video này là từ: Vidsplay.com

Tải ứng dụng miễn phí

Những video tuyệt vời hướng dẫn bạn hiểu công tác của Đức Chúa Trời

Tải ứng dụng miễn phí

Những video tuyệt vời hướng dẫn bạn hiểu công tác của Đức Chúa Trời