Chúng tôi chào đón tất cả những ai tìm kiếm lẽ thật liên hệ với chúng tôi.

Hợp Xướng Thánh Ca | "Lễ ca của Vương quốc: Vương quốc giáng trần" Xem trước: Đoạn tap-dance dạo đầu

Hợp xướng   3851  

Giới thiệu

Hợp Xướng Thánh Ca | "Lễ ca của Vương quốc: Vương quốc giáng trần" Xem trước: Đoạn tap-dance dạo đầu


Một bài tap-dance ngoạn mục để chào mừng vương quốc! Kỷ nguyên mới được muôn người mừng đón cuối cùng đã đến! Trình diễn hợp xướng Cơ Đốc quy mô lớn: "Lễ ca của Vương quốc: Vương quốc giáng trần," sắp ra mắt!


Gợi ý dành cho bạn:

Hợp Xướng Ngợi Khen Chúa | “Lễ ca của Vương quốc: Vương quốc giáng trần” | Thánh Ca Tin Lành

https://vi.godfootsteps.org/videos/kingdom-descends-upon-the-world.html

Nhạc Thánh Ca 2019 | Tình yêu của Chúa đưa chúng ta đến gần nhau

https://vi.godfootsteps.org/videos/close-together.html

Nhạc Thánh Tin Lành | Công việc vĩ đại của Đức Chúa Trời đã được hoàn thành

https://vi.godfootsteps.org/videos/God-s-work-has-been-completed-mv.html

Tải ứng dụng miễn phí

Những video tuyệt vời hướng dẫn bạn hiểu công tác của Đức Chúa Trời

Tải ứng dụng miễn phí

Những video tuyệt vời hướng dẫn bạn hiểu công tác của Đức Chúa Trời