Thánh Ca Hợp xướng Cơ đốc | "Lễ ca của Vương quốc: Vương quốc giáng trần" Xem trước: Đoạn tap-dance dạo đầu

4097 |03/10/2019

Một bài tap-dance ngoạn mục để chào mừng vương quốc! Kỷ nguyên mới được muôn người mừng đón cuối cùng đã đến! Trình diễn hợp xướng Cơ Đốc quy mô lớn: "Lễ ca của Vương quốc: Vương quốc giáng trần," sắp ra mắt!

Xem thêm

Bạn có mong muốn làm trinh nữ khôn ngoan lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời để nghênh đón Chúa không

Chia sẻ

Hủy