Trích đoạn đặc sắc 4 của Phim Phúc Âm “Danh Đức Chúa Trời đã thay đổi?!”: Chỉ có tiếp nhận danh mới của Đức Chúa Trời mới là theo kịp bước đi của Chiên Con

Trích đoạn đặc sắc 4 của Phim Phúc Âm “Danh Đức Chúa Trời đã thay đổi?!”: Chỉ có tiếp nhận danh mới của Đức Chúa Trời mới là theo kịp bước đi của Chiên Con

228 |26/02/2021

Các mục sư và trưởng lão trong giới tôn giáo thường giảng cho các tín hữu rằng, Đức Chúa Jêsus đã bị đóng đinh vào thập giá vì tội lỗi của mọi người, và con người đã được cứu chuộc khỏi tội lỗi. Họ giảng rằng, nếu ai lạc xa Đức Chúa Jêsus và tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng, thì là phản bội Đức Chúa Jêsus và là bội giáo. Sự thật quả thực là thế sao? Khi Đức Chúa Jêsus đến thực hiện công tác của Ngài vào thời đó, chẳng phải những ai rời bỏ đền thờ và theo Đức Chúa Jêsus cũng bị những người Pha-ri-si Do Thái giáo lên án là phản bội Giê-hô-va Đức Chúa Trời như thế sao? Vậy thì tiếp nhận công tác mới của Đức Chúa Trời là bội giáo và phản bội Đức Chúa Trời sao? Hay đấy là theo kịp bước đi của Chiên Con và đạt được sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời? Chúng ta sẽ cùng khám phá những vấn đề đó trong đoạn phim ngắn này.

Xem thêm

Tại sao tội lỗi được tha thứ còn có thể thường xuyên phạm tội? Những người thường xuyên phạm tội có thể vào vương quốc thiên đàng không? Hoan nghênh bạn đến liên hệ với chúng tôi và thảo luận trực tuyến.

Chia sẻ

Hủy