Video nhạc Thánh Ca | Công tác phán xét là để làm tinh sạch sự bại hoại của con người

26/08/2021

Trước khi con người được cứu chuộc,

nhiều nọc độc của Sa-tan đã bị gieo vào bên trong họ,

và sau hàng nghìn năm bị Sa-tan làm cho bại hoại,

họ có trong mình một bản tính thâm căn chống lại Đức Chúa Trời.

Do đó, khi con người đã được cứu chuộc, điều đó không hơn gì một trường hợp cứu chuộc

mà con người được mua với giá cao,

nhưng bản tính độc địa bên trong họ vẫn chưa được loại bỏ.

Con người quá nhơ nhuốc phải trải qua một sự thay đổi

trước khi trở nên xứng đáng để hầu việc Đức Chúa Trời.

Thông qua công tác phán xét và hành phạt này,

con người sẽ hoàn toàn biết được thực chất ô uế và bại hoại trong chính bản thân mình,

họ sẽ có thể thay đổi hoàn toàn và trở nên thanh sạch.

Chỉ bằng cách này, con người mới có thể trở nên xứng đáng

để trở lại trước ngôi của Đức Chúa Trời.

Mọi công tác được thực hiện ngày hôm nay là

để con người có thể được làm cho thanh sạch và được thay đổi;

thông qua sự phán xét và hành phạt bằng lời, cũng như thông qua sự tinh luyện,

con người có thể gột sạch sự bại hoại của mình và được làm cho tinh sạch.

Thay vì xem giai đoạn công tác này là công tác cứu rỗi,

sẽ thích hợp hơn khi nói đó là công tác làm tinh sạch.

Trên thực tế, giai đoạn này là giai đoạn chinh phục

cũng như là giai đoạn thứ hai trong công tác cứu rỗi.

Chính nhờ sự phán xét, con người mới đi đến chỗ được Đức Chúa Trời thu phục;

và thông qua việc dùng lời để tinh luyện, phán xét và vạch trần

mà mọi điều bất khiết, các quan niệm, động cơ và khát vọng

trong lòng con người mới được phơi bày hoàn toàn.

Thông qua công tác phán xét và hành phạt này,

con người sẽ hoàn toàn biết được thực chất ô uế và bại hoại trong chính bản thân mình,

họ sẽ có thể thay đổi hoàn toàn và trở nên thanh sạch.

Chỉ bằng cách này, con người mới có thể trở nên xứng đáng

để trở lại trước ngôi của Đức Chúa Trời.

Mặc dù con người có thể đã được cứu chuộc

và được tha tội, nhưng điều đó chỉ có thể

được xem là Đức Chúa Trời không nhớ đến những vi phạm của con người.

Tuy nhiên, khi con người, những kẻ sống trong thân thể xác thịt,

chưa được giải thoát khỏi tội lỗi, thì họ chỉ có thể tiếp tục phạm tội,

không ngừng bộc lộ tâm tính sa-tan bại hoại của mình.

Phần lớn nhân loại phạm tội vào ban ngày chỉ để xưng tội vào ban đêm.

Theo cách này, cho dù của lễ chuộc tội có tác dụng đời đời đối với con người,

nó cũng sẽ không thể cứu được con người khỏi tội lỗi.

Chỉ một nửa công tác cứu rỗi đã được hoàn tất,

vì con người vẫn còn có một tâm tính bại hoại.

Thông qua công tác phán xét và hành phạt này,

con người sẽ hoàn toàn biết được thực chất ô uế và bại hoại trong chính bản thân mình,

họ sẽ có thể thay đổi hoàn toàn và trở nên thanh sạch.

Chỉ bằng cách này, con người mới có thể trở nên xứng đáng

để trở lại trước ngôi của Đức Chúa Trời.

Không dễ để con người trở nên nhận thức được tội lỗi của mình;

họ không có cách nào nhận ra bản tính đã thâm căn cố đế của chính mình,

và họ phải dựa vào sự phán xét bằng lời để đạt được kết quả này.

Chỉ như vậy thì con người mới có thể dần dần được thay đổi từ thời điểm này trở đi.

Từ “Theo Chiên Con và hát những bài ca mới”

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Leave a Reply

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger