Thánh Ca Cơ Đốc | Thái độ của Gióp đối với những phúc lành của Đức Chúa Trời | MV

Thánh Ca Cơ Đốc | Thái độ của Gióp đối với những phúc lành của Đức Chúa Trời | MV

511 |17/01/2021

Trong lòng ông, Gióp tin tưởng sâu sắc rằng

tất cả những gì ông sở hữu đều được ban cho ông bởi Đức Chúa Trời,

và không phải là sản phẩm của sức lao động bởi chính ông.

Do đó, ông đã không xem những phúc lành này là điều gì đó có thể lợi dụng,

mà thay vào đó đã nương vào những nguyên tắc sống còn của ông

trong việc hết sức giữ vững con đường nên được giữ vững.

Ông cũng không trở nên vui sướng cuồng say,

ngây ngất bởi những phúc lành của Đức Chúa Trời,

cũng không làm lơ con đường của Đức Chúa Trời hay quên đi ân điển của Đức Chúa Trời

bởi vì những phúc lành mà ông thường xuyên vui hưởng.

Ông nâng niu những phúc lành của Đức Chúa Trời và tạ ơn vì chúng,

nhưng ông không ham thích những phúc lành.

Ông đã không làm bất kỳ điều gì để đạt được phúc lành,

cũng không lo lắng hay phiền muộn

bởi sự thiếu thốn hay mất đi những phúc lành của Đức Chúa Trời;

ông cũng không trở nên vui sướng cuồng say,

ngây ngất bởi những phúc lành của Đức Chúa Trời,

cũng không làm lơ con đường của Đức Chúa Trời hay quên đi ân điển của Đức Chúa Trời

bởi vì những phúc lành mà ông thường xuyên vui hưởng.

Từ “Theo Chiên Con và hát những bài ca mới”

Xem thêm

Tại sao tội lỗi được tha thứ còn có thể thường xuyên phạm tội? Những người thường xuyên phạm tội có thể vào vương quốc thiên đàng không? Hoan nghênh bạn đến liên hệ với chúng tôi và thảo luận trực tuyến.

Chia sẻ

Hủy