Loạt bài giảng: Tìm kiếm Đức tin Chân chính | Theo các lãnh đạo tôn giáo là theo Đức Chúa Trời sao?

16/01/2022

2.000 năm trước, Đấng Cứu Thế Đức Chúa Jêsus đã đến để thực hiện công tác cứu chuộc. Vì hầu hết những người theo Do Thái giáo sùng bái các lãnh đạo tôn giáo của họ và những người Pha-ri-si, nên họ đã vào hùa với những kẻ địch lại Đấng Christ đó để lên án và loại trừ Đức Chúa Jêsus, cuối cùng đã nhúng tay vào việc đóng đinh Ngài vào thập giá. Đây là một tội ác tày trời và họ bị Đức Chúa Trời rủa sả và trừng phạt, khiến dân Y-sơ-ra-en bị vong quốc suốt 2.000 năm. Đức Chúa Jêsus đã tái lâm vào thời kỳ sau rốt làm Đức Chúa Trời Toàn Năng nhập thể, bày tỏ lẽ thật và thực hiện công tác phán xét để làm tinh sạch và cứu rỗi nhân loại triệt để. Ngài cũng gặp phải sự lên án và chống đối điên cuồng của các lãnh đạo tôn giáo. Vì nhiều người trong giới tôn giáo mù quáng tôn sùng lãnh đạo của họ, họ cứ tin rằng đó là những người được Đức Chúa Trời cắt đặt, vâng phục họ là vâng phục Đức Chúa Trời. Kết quả là, dù đã thấy rõ lời Đức Chúa Trời Toàn Năng là lẽ thật, có quyền năng, thẩm quyền và đến từ Đức Chúa Trời, nhưng lại sợ không dám tìm hiểu và tiếp nhận. Thay vào đó, họ lại hùa theo các lãnh đạo tônn giáo mà lên án và loại trừ Đức Chúa Jêsus tái lâm, mất đi cơ hội để nghênh tiếp Chúa và bị rơi vào thảm họa. Đây thực sự là một chuyện đau lòng! Vậy thì các lãnh đạo tôn giáo thật sự được Đức Chúa Trời cắt đặt hay sao? Vâng phục họ cũng là theo Đức Chúa Trời hay sao? Tập này trong “Tìm kiếm Đức tin Chân chính” sẽ dẫn dắt các bạn tìm kiếm lẽ thật và tìm ra câu trả lời.

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Leave a Reply

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger