Loạt bài giảng: Tìm kiếm Đức tin Chân chính | Có đúng là toàn bộ công tác và lời của Đức Chúa Trời nằm trong Kinh Thánh?

03/01/2022

Đấng Cứu Thế Đức Chúa Trời Toàn Năng đã xuất hiện và đang công tác vào thời kỳ sau rốt, và Ngài đã bày tỏ hàng triệu lời. “Lời xuất hiện trong xác thịt”, một tuyển tập những lời của Ngài đã được đăng lên mạng, không chỉ gây chấn động giới tôn giáo, mà còn chấn động cả thế giới nữa. Những người khao khát lẽ thật và tiếng Đức Chúa Trời, đã công nhận Đức Chúa Trời Toàn Năng chính là Đức Chúa Jêsus đã tái lâm, và đã đến trước ngai Đức Chúa Trời. Tuy rằng nhiều người trong giới tôn giáo thừa nhận rằng lời Đức Chúa Trời Toàn Năng là lẽ thật, có quyền năng và thẩm quyền, nhưng họ vẫn đinh ninh rằng công tác và lời của Đức Chúa Trời đều nằm trong Kinh Thánh, và ngoài Kinh Thánh thì không có lời Đức Chúa Trời. Nghĩ rằng lời và công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng nằm ngoài Kinh Thánh, nên họ bác bỏ và lên án, kết quả là họ lỡ mất cơ hội nghênh tiếp Chúa trước thảm họa và rơi vào các thảm họa. Vậy ý niệm “Công tác và lời của Đức Chúa Trời đều nằm trong Kinh Thánh, và ngoài Kinh Thánh thì không có lời Đức Chúa Trời” có gì không ổn? Tập này sẽ dẫn dắt các bạn tìm kiếm lẽ thật, tìm hiểu về nội tình của Kinh Thánh và tìm ra câu trả lời.

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Leave a Reply

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger