Video Về Lời Chứng Của Phúc Âm | Tin vào Kinh Thánh là tin vào Đức Chúa Trời sao? (Lồng tiếng việt)

804 |02/01/2021

Nhân vật chính là một tín đồ sùng đạo, khao khát ngày Chúa tái lâm. Sau đó, cô phát hiện trên Facebook có Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng đang làm chứng rằng Đức Chúa Jêsus đã tái lâm. Cô muốn tìm hiểu điều đó, nhưng vì mục sư của cô nói rằng con đường mà Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng rao giảng không nằm trong Kinh thánh và bất cứ thứ gì khác với Kinh thánh đều là dị giáo, nên cô do dự, không dám tìm hiểu. Sau khi cầu nguyện, cô nhận ra rằng việc Chúa đến không phải là chuyện nhỏ và cô không thể cứ đi theo đám đông được. Sau đó, cô truy cập trang web của Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng để tự mình xem. Ở đó, cô tìm thấy rất nhiều video làm chứng cho Đức Chúa Trời. Sự thông công của Hội thánh đó về lẽ thật rất thực tế và khai sáng, nó cũng giải quyết được những khúc mắc và khó khăn mà cô đã gặp phải nhiều năm qua. Nhờ những video này mà cô biết được rằng Đức Chúa Trời là Chúa tạo vật và Ngài hoàn toàn cóquyền để công tác ngoài Kinh thánh, và cô nhận ra rằng tin vào Kinh thánh không phải là tin vào Chúa. Qua tìm hiểu, cô chắc chắn rằng Đức Chúa Trời Toàn Năng là Đức Chúa Jêsus tái lâm, và vì vậy cô đã tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt và đi theo dấu chân của Chiên Con.

Lời chứng về đời sống hội thánh mang đến cho bạn những kinh nghiệm cuộc sống thực của các Cơ đốc nhân về sự phán xét thông qua lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng, và những lời chứng của họ về việc hiểu lẽ thật, biết về Đức Chúa Trời, và những tâm tính bại hoại của họ đang được biến đổi. Hãy tìm hiểu sự ăn năn thực sự là gì, và tìm ra con đường để được tinh sạch và bước vào vương quốc thiên đàng.

Xem thêm

Bạn có mong muốn làm trinh nữ khôn ngoan lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời để nghênh đón Chúa không

Chia sẻ

Hủy