Loạt bài giảng: Tìm kiếm Đức tin Chân chính | Ý niệm Đức Chúa Trời Ba Ngôi liệu có hợp lý?

04/11/2021

Từ khi Đức Chúa Jêsus nhập thể thực hiện công tác cứu chuộc, trong 2.000 năm qua, toàn thể Cơ Đốc giáo đều xác định Đức Chúa Trời là “Đức Chúa Trời Ba Ngôi”. Vì Kinh Thánh có nhắc đến Cha, Con và Đức Thánh Linh, nên họ cứ thế mà ngoại suy và kết luận rằng Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời Ba Ngôi, nghĩ rằng Cha, Con và Đức Thánh Linh là ba phần tạo nên Đức Chúa Trời thật duy nhất và nếu thiếu một phần thì không phải là Đức Chúa Trời thật duy nhất. Ý niệm về Đức Chúa Trời Ba Ngôi thật sự có thể đứng vững được sao? Có lẽ nào Giê-hô-va Đức Chúa Trời không phải là Đức Chúa Trời thật duy nhất? Hay Đức Chúa Jêsus và Đức Thánh Linh cũng không phải là Đức Chúa Trời thật duy nhất? Chẳng phải ý niệm về Đức Chúa Trời Ba Ngôi thật sự là chối bỏ và phân tách Đức Chúa Trời thật duy nhất sao? Trong tập “Tìm kiếm Đức tin Chân chính” này, chúng tôi sẽ giúp phơi bày chân tướng về chuyện này để chúng ta có thể biết về Đức Chúa Trời thật duy nhất.

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Leave a Reply

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger