Loạt bài giảng: Tìm kiếm Đức tin Chân chính | Tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng có phải là phản bội Đức Chúa Jêsus?

17/12/2021

Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của thời kỳ sau rốt, đã xuất hiện và công tác, bày tỏ các lẽ thật để cứu rỗi nhân loại. Quyển sách “Lời xuất hiện trong xác thịt” với hàng triệu lời của Ngài đã được đăng lên mạng, chiếu sáng từ Đông sang Tây như một vầng đại quang, gây chấn động toàn thế giới. Ngày càng nhiều người từ mọi quốc gia, vùng lãnh thổ và mọi giáo phái, những người yêu mến lẽ thật, đã đọc lời Đức Chúa Trời Toàn Năng, nghe tiếng Đức Chúa Trời và háo hức tiếp nhận Ngài. Phúc âm vương quốc đang được truyền bá và mở rộng với sức mạnh và xung lực không thể ngăn cản, hoàn toàn ứng nghiệm những lời tiên tri trong Kinh Thánh: “Sẽ xảy ra trong những ngày sau rốt, núi của nhà Ðức Giê-hô-va sẽ được lập vững trên đỉnh các núi, cao hơn các đồi. Mọi nước sẽ đổ về đó” (I-sai-a 2:2). “Vì như chớp phát ra từ phương đông, nháng đến phương tây, thì sự Con người đến sẽ cũng thể ấy” (Ma-thi-ơ 24:27). Tuy nhiên, vẫn có nhiều người tin Chúa không tiếp nhận Đức Chúa Trời Toàn Năng bởi vì Ngài trông như một người thường và không ngự trên mây mà xuống trong hình ảnh Đức Chúa Jêsus, hoặc bởi vì Đức Chúa Trời Toàn Năng không mang danh Jêsus và Kinh Thánh chưa hề nhắc đến danh “Đức Chúa Trời Toàn Năng”. Và họ còn lên án rằng tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng là phản bội Đức Chúa Jêsus. Kết quả là họ chưa nghênh tiếp Chúa mà lại bị tan nát trước những thảm họa. Vậy thì, tiếp nhận Đức Chúa Trời Toàn Năng thật sự có phải là phản bội Đức Chúa Jêsus hay không? Trong tập này của “Tìm kiếm Đức tin Chân chính”, chúng ta có thể học biết thêm về sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, và cố tìm ra câu trả lời.

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger