Video Về Lời Chứng | Có phải hòa nhã là tiêu chuẩn phù hợp cho nhân tính tốt?

15/03/2023

Chị luôn cố gắng làm một người bình dị gần gũi, thân ái dễ gần. Khi phát hiện một người chị em vi phạm nguyên tắc, chị chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng thay vì phơi bày và ngăn cản. Bình dị gần gũi, thân ái dễ gần, có phải là thể hiện của nhân tính tốt không? Tâm tính bại hoại nào ẩn sau điều này? Làm sao chúng ta tìm kiếm lẽ thật để hóa giải nó? Mời xem video này để biết chuyện.

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Leave a Reply

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger