Phim Phúc Âm | Nên lưu tâm đến lời của ai khi tìm hiểu con đường thật (Trích đoạn nổi bật)

21/05/2024

Nhiều người thật tâm tin vào Chúa, khao khát sự xuất hiện của Đức Chúa Trời, họ đọc những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng và đều công nhận rằng chúng là lẽ thật, là tiếng Đức Chúa Trời. Họ sẵn sàng tìm kiếm và tìm hiểu con đường thật. Tuy nhiên, một số người nghi hoặc công tác của Đức Chúa Trời và muốn từ bỏ việc tìm hiểu con đường thật vì vụ án Chiêu Viễn, Sơn Đông ngày 28 tháng 5, và vì họ đã tin vào những lời dối trá của chính quyền vô thần Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng như của các mục sư và trưởng lão của giới tôn giáo. Vấn đề thật sự ở đây là gì? Vụ án Chiêu Viễn, Sơn Đông có liên hệ gì với sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng không? Các Cơ Đốc nhân thật sự phải lưu tấm đến lời của ai khi tìm kiếm và tìm hiểu con đường thật?

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Leave a Reply

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger