Nhạc Thánh Ca | Đức Chúa Trời nhập thể vô cùng quan trọng đối với nhân loại

07/09/2021

Verse 1

Xác thịt này rất quan trọng đối với nhân loại,

bởi Ngài là con người, và hơn thế nữa, Ngài là Đức Chúa Trời,

bởi Ngài làm công việc mà không con người bình thường nào có thể làm,

bởi Ngài có thể cứu rỗi những con người bại hoại, những người sống cùng với Ngài trên đất.

Xác thịt này có thể thực hiện công việc mà con người chẳng thể thực hiện được,

bởi thực chất bên trong của Ngài không giống như của con người.

Ngài có thể cứu rỗi con người,

vì thân phận của Ngài khác với con người.

Chorus

Xác thịt này rất quan trọng đối với nhân loại,

bởi Ngài là con người, và hơn thế nữa, Ngài là Đức Chúa Trời,

bởi Ngài làm công việc mà không con người bình thường nào có thể làm,

bởi Ngài có thể cứu rỗi những con người bại hoại sống trên đất cùng với Ngài.

Verse 2

Mặc dù Đức Chúa Trời nhập thể, Ngài giống hệt con người,

Ngài quan trọng hơn bất kỳ con người có giá trị nào,

bởi Ngài có thể làm công việc mà Thần của Đức Chúa Trời chẳng thể,

Ngài có thể làm chứng về Đức Chúa Trời tốt hơn, hoàn toàn thu phục nhân loại.

Dù xác thịt này thông thường và bình dị,

sự đóng góp của Ngài với loài người và ý nghĩa của Ngài với sự tồn tại của họ khiến Ngài trở nên quý giá vô cùng.

Chorus

Xác thịt này rất quan trọng đối với nhân loại,

bởi Ngài là con người, và hơn thế nữa, Ngài là Đức Chúa Trời.

Giá trị và tầm quan trọng của xác thịt này chẳng thể được đo lường bởi bất kỳ con người nào.

Verse 3

Mặc dù xác thịt này không thể trực tiếp hủy diệt Sa-tan,

công tác của Ngài có thể đánh bại Sa-tan, chinh phục nhân loại,

và khiến Sa-tan hoàn toàn đầu phục sự thống trị của Ngài.

Đức Chúa Trời có thể đánh bại Sa-tan, cứu rỗi loài người bởi vì Ngài trở nên xác thịt.

Ngài không trực tiếp hủy diệt Sa-tan, mà trở nên xác thịt

để công tác và chinh phục loài người đã bị Sa-tan làm bại hoại.

Do đó, Ngài có thể làm chứng tốt hơn về chính Ngài giữa muôn, giữa muôn tạo vật,

và cứu rỗi con người bại hoại.

Chorus

Xác thịt này rất quan trọng đối với nhân loại,

bởi Ngài là con người, và hơn thế nữa, Ngài là Đức Chúa Trời,

bởi Ngài làm công việc mà không con người bình thường nào có thể làm,

bởi Ngài có thể cứu rỗi những con người bại hoại sống trên đất cùng với Ngài.

Verse 4

Việc Đức Chúa Trời đánh bại Sa-tan qua xác thịt nhập thể

mang đến lời chứng vĩ đại hơn,

và có tính thuyết phục hơn là việc Thần của Đức Chúa Trời hủy diệt Sa-tan trực tiếp.

Chorus

Xác thịt này rất quan trọng đối với nhân loại,

bởi Ngài là con người, và hơn thế nữa, Ngài là Đức Chúa Trời.

Đức Chúa Trời trong xác thịt có thể giúp con người biết đến Đấng Tạo Hóa tốt hơn,

và làm chứng tốt hơn cho chính Ngài

giữa muôn tạo vật.

Từ “Theo Chiên Con và hát những bài ca mới”

Xem thêm

Bạn có mong muốn làm trinh nữ khôn ngoan lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời để nghênh đón Chúa không

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger