Video Về Lời Chứng Lồng tiếng Việt | Tôi đã nghênh tiếp sự tái lâm của Chúa!

23/05/2022

Anh ấy là một người Công giáo có chân trong hội đồng giáo xứ, gia đình anh đã bốn đời theo đạo. Năm 1999, vợ anh bảo với anh rằng Chúa đã tái lâm trong xác thịt, nhưng anh chắc chắn rằng khi Chúa tái lâm thì Ngài sẽ ngự trên mây mà hiện ra với toàn thể nhân loại, tuyệt đối không có chuyện Ngài bí mật tái lâm. Nhưng sau đó, anh tìm kiếm trong Kinh Thánh và phát hiện rằng thật ra có nhiều lời tiên tri trong Kinh Thánh nói về việc Chúa bí mật tái lâm. Chuyện này khiến anh suy ngẫm thêm. Cuối cùng, làm sao anh bỏ được những quan niệm của mình và nghênh tiếp Chúa tái lâm? Mời xem “Tôi đã nghênh tiếp sự tái lâm của Chúa!” để biết chuyện.

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa , và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger