Video Về Lời Chứng Của Phúc Âm | Tôi phân biệt được rõ Đấng Christ thật và Christ giả

528 |25/12/2020

Nhân vật chính là một Cơ Đốc nhân trẻ sùng đạo, người luôn hy vọng được nghênh tiếp sự xuất hiện của Chúa. Nhưng việc mẹ cô làm chứng Đức Chúa Jesus đã tái lâm thành Đức Chúa Trời Toàn Năng đã khiến cô phải đấu tranh nội tâm. Mục sư của cô luôn nói các Christ giả sẽ xuất hiện vào thời kỳ sau rốt, nên nếu tìm hiểu chuyện đó, cô sợ mình sẽ bị lừa. Nhưng nếu không tìm hiểu và Đức Chúa Trời Toàn Năng thật sự là Đức Chúa Jêsus đã tái lâm, thì chẳng phải cô sẽ lỡ mất cơ hội để nghênh tiếp sự giáng lâm của Chúa hay sao? Qua đấu tranh nội tâm, cô hiểu rằng chìa khóa để tìm hiểu con đường thật là lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời, và nếu luôn cảnh giác, cô sẽ không thể nghênh tiếp Chúa. Cô quyết định tìm kiếm và tìm hiểu chuyện này. Cô đọc lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng và cuối cùng nhận ra tiếng của Đức Chúa Trời, vì vậy cô đã nghênh tiếp sự xuất hiện của Chúa. Làm thế nào chúng ta có thể nghênh tiếp sự tái lâm của Chúa trong khi vẫn đề phòng các Christ giả? Bộ phim này sẽ cho quí vị câu trả lời.

Lời chứng về đời sống hội thánh mang đến cho bạn những kinh nghiệm cuộc sống thực của các Cơ đốc nhân về sự phán xét thông qua lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng, và những lời chứng của họ về việc hiểu lẽ thật, biết về Đức Chúa Trời, và những tâm tính bại hoại của họ đang được biến đổi. Hãy tìm hiểu sự ăn năn thực sự là gì, và tìm ra con đường để được tinh sạch và bước vào vương quốc thiên đàng.

Xem thêm

Bạn có mong muốn làm trinh nữ khôn ngoan lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời để nghênh đón Chúa không

Chia sẻ

Hủy