Lời Đức Chúa Trời | Ngươi nên biết toàn thể nhân loại đã phát triển cho đến ngày nay như thế nào (Phần II)

Lời Đức Chúa Trời | Ngươi nên biết toàn thể nhân loại đã phát triển cho đến ngày nay như thế nào (Phần II)

136 |05/04/2021

Tại sao tội lỗi được tha thứ còn có thể thường xuyên phạm tội? Những người thường xuyên phạm tội có thể vào vương quốc thiên đàng không? Hoan nghênh bạn đến liên hệ với chúng tôi và thảo luận trực tuyến.

Chia sẻ

Hủy