Chúng tôi chào đón tất cả những ai tìm kiếm lẽ thật liên hệ với chúng tôi.

Tấu nói Tin Lành | Rốt cuộc Chúa đến như thế nào?

Truyền hình Đa dạng   830  

Giới thiệu

Tấu nói Tin Lành | Rốt cuộc Chúa đến như thế nào?


Những ngày sau rốt, lòng mong mỏi Đức chúa Jêsus tái lâm của các Cơ Đốc nhân ngày càng bức thiết, nhưng rốt cuộc thì Chúa sẽ đến bằng cách nào? Có người nói: “Chúa giáng thế trong đám mây!” Cũng có người nói: “Trong kinh văn tiên tri về việc Chúa tái thế có nhắc đến: ‘Kìa, ta đến như kẻ trộm’ (Khải Huyền 16:15). ‘Nhưng Ngài trước phải chịu đau đớn nhiều, và bị dòng dõi nầy bỏ ra’ (Luca 17:25). ‘Ðến khuya, có tiếng kêu rằng: Kìa, chàng rể đến, hãy đi ra rước người!’ (Ma-thi-ơ 25:6). Nếu Chúa cưỡi mây giáng thế, vạn người đều thấy, vậy tại sao trong này lại nói Chúa bí mật đến chịu nhiều khổ đau và bị người đời ruồng bỏ, còn nói có người tận mắt thấy Chúa giáng thế?” Vậy rốt cuộc Chúa hiện diện trước chúng ta bằng phương thức nào? Mời xem vở tấu nói ‘Chúa đến với chúng ta như thế nào?’. Màn tranh luận đầy hài hước dưới đây sẽ giúp chúng ta giải đáp thắc mắc này.

Tải ứng dụng miễn phí

Những video tuyệt vời hướng dẫn bạn hiểu công tác của Đức Chúa Trời

Tải ứng dụng miễn phí

Những video tuyệt vời hướng dẫn bạn hiểu công tác của Đức Chúa Trời