Trích đoạn đặc sắc 4 của Phim Phúc Âm “Chờ đợi”: Làm sao có thể nhận ra tiếng của Đức Chúa Trời (1)

08/03/2021

Phim Phúc Âm | Chờ đợi | Cách các trinh nữ khôn ngoan nghênh tiếp Chúa tái lâm

https://vi.godfootsteps.org/videos/waiting-movie.html

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger