Video Về Lời Chứng Lồng tiếng Việt | Tôi phải nghênh tiếp Thiên Chúa như thế nào

15/12/2022

Chị là một người Công giáo luôn sống với hy vọng Chúa ngự trên mây mà xuống. Nhưng khi chị đọc câu Kinh Thánh này: “Nhưng ngày và giờ đó không ai biết” (Mát-thêu 24,36), trong lòng chị bỗng thấy mơ hồ. Khi Chúa ngự trên mây mà xuống, ai ai cũng sẽ thấy Ngài, nhưng ở đây nói rằng khi Ngài tái lâm, sẽ không một ai biết. Chính xác Chúa sẽ tái lâm như thế nào? Chị đã tìm hỏi các linh mục, gặp gỡ các mục sư và trưởng lão Cơ Đốc giáo, nhưng không một ai giải quyết được sự mơ hồ này cho chị. Rồi một hôm nọ, khi lướt Facebook, chị gặp được một người chị em. Mối thông công của chị ấy đã giúp chị hiểu được những lẽ nhiệm mầu về việc Chúa tái lâm. Cuối cùng, chị đã biết những lời tiên tri về Chúa tái lâm ứng nghiệm như thế nào, rồi chị nghênh tiếp Chúa.

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Leave a Reply

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger