Video Về Lời Chứng Lồng tiếng Việt | Lý do đằng sau nỗi sợ trách nhiệm

27/01/2023

Chúng ta sợ nhận trách nhiệm trong bổn phận, và luôn chùn bước khi gặp khó khăn. Tính chất của cách tiếp cận bổn phận như thế này là gì? Căn nguyên của vấn đề nằm ở đâu? Làm sao chúng ta tìm kiếm lẽ thật để giải quyết nó? Cùng xem Lý do đằng sau nỗi sợ trách nhiệm để biết nhé.

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger