Loạt bài giảng: Tìm kiếm Đức tin Chân chính | Bạn đã nghe tiếng Đức Chúa Trời chưa?

24/05/2023

Hầu hết mọi người đều định nghĩa hạn hẹp rằng Chúa tái lâm nghĩa là Ngài ngự trên mây trời mà xuống, nhưng theo những lời tiên tri của chính Đức Chúa Jêsus trong Kinh Thánh, Ngài sẽ tái lâm và phán lời với tư cách là Con người. Ngài sẽ bày tỏ nhiều lẽ thật, và hướng dẫn nhân loại bước vào mọi lẽ thật. Ngày nay, nhờ không ngừng tìm kiếm, nhiều người đã nghe được tiếng Đức Chúa Trời và họ đã nghênh đón sự tái lâm của Đức Chúa Jêsus. Vậy, quý vị đã nghe được tiếng Đức Chúa Trời chưa? Quý vị có muốn biết làm thế nào không? Trong tập này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm kiếm lẽ thật và từ đó tìm ra câu trả lời.

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Leave a Reply

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger