Thánh Ca Cơ Đốc | Ngươi đã đạt được bất kỳ điều gì từ những năm có đức tin chưa? | MV

Thánh Ca Cơ Đốc | Ngươi đã đạt được bất kỳ điều gì từ những năm có đức tin chưa? | MV

368 |27/01/2021

Ngươi nên biết chính xác mục đích công tác của Đức Chúa Trời là gì,

và Đức Chúa Trời thực hiện nó vì ai.

Tình yêu của ngươi chứa đựng sự thiện hay sự ác?

Tình yêu của ngươi chứa đựng sự thiện hay sự ác?

Hiểu biết của ngươi về Đức Chúa Trời

có giống như của Đa-vít và Môi-se không?

Sự phục vụ của ngươi dành cho Đức Chúa Trời có giống sự phục vụ của Áp-ra-ham không?

Sự phục vụ của ngươi dành cho Đức Chúa Trời có giống sự phục vụ của Áp-ra-ham không?

Ngươi thật sự đang được Đức Chúa Trời hoàn thiện,

nhưng ngươi phải biết ngươi sẽ đại diện cho ai,

cũng như sẽ chung kết cục với ai.

Suốt cuộc đời ngươi, khi trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời,

ngươi đã gặt hái được vụ mùa vui mừng và bội thu gì chưa?

Có sinh hoa trái và dồi dào không?

Có sinh hoa trái và dồi dào không?

Ngươi phải suy ngẫm về bản thân mình:

Suốt nhiều năm ngươi đã nhọc công vì Đức Chúa Trời,

nhưng ngươi đã từng đạt được gì chưa?

Ngươi đã từng trải qua bất kỳ sự chuyển hóa nào hay thu được gì chưa?

Ngươi đã từng trải qua bất kỳ sự chuyển hóa nào hay thu được gì chưa?

Đổi lại những trải nghiệm gian khổ của ngươi,

ngươi đã trở nên như Phi-e-rơ chịu đóng đinh,

hay như Phao-lô bị đánh gục và đón nhận ánh sáng lớn chưa?

Đổi lại những trải nghiệm gian khổ của ngươi,

ngươi đã trở nên như Phi-e-rơ chịu đóng đinh,

hay như Phao-lô bị đánh gục và đón nhận ánh sáng lớn chưa?

Ngươi phải có được chút ý thức về những điều này.

Ngươi phải có được chút ý thức về những điều này.

Từ “Theo Chiên Con và hát những bài ca mới”

Xem thêm

Tại sao tội lỗi được tha thứ còn có thể thường xuyên phạm tội? Những người thường xuyên phạm tội có thể vào vương quốc thiên đàng không? Hoan nghênh bạn đến liên hệ với chúng tôi và thảo luận trực tuyến.

Chia sẻ

Hủy