Thánh Ca Cơ Đốc | Có mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời để được trở nên hoàn thiện | MV

Thánh Ca Cơ Đốc | Có mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời để được trở nên hoàn thiện | MV

786 |23/11/2020

Chỉ khi mối quan hệ của ngươi với Đức Chúa Trời bình thường,

ngươi mới có thể được Ngài làm cho hoàn thiện;

chỉ khi đó việc Đức Chúa Trời xử lý, tỉa sửa, sửa dạy,

và tinh luyện mới có thể đạt được kết quả mong muốn trong ngươi.

Nghĩa là, nếu con người có thể giữ Đức Chúa Trời trong lòng

và không theo đuổi tư lợi

hay nghĩ đến tiền đồ riêng (theo nghĩa xác thịt),

mà thay vào đó mang lấy trọng trách bước vào sự sống,

làm hết sức mình để mưu cầu lẽ thật, và quy phục công tác của Đức Chúa Trời –

nếu ngươi có thể làm như vậy, thì những mục tiêu ngươi theo đuổi sẽ là đúng đắn,

và mối quan hệ của ngươi với Đức Chúa Trời sẽ trở nên bình thường.

Khắc phục mối quan hệ của một người với Đức Chúa Trời

có thể gọi là bước đầu tiên để bước vào hành trình thuộc linh của họ.

Mặc dù số phận của con người nằm trong tay Đức Chúa Trời,

đã được Đức Chúa Trời tiền định,

và không thể được thay đổi bởi con người,

nhưng việc ngươi có được Đức Chúa Trời làm cho hoàn thiện hoặc thu phục hay không

còn tùy vào mối quan hệ của ngươi với Đức Chúa Trời có bình thường hay không.

Có thể có những phần trong ngươi yếu đuối hoặc bất tuân –

nhưng miễn là quan điểm và những ý định của ngươi đúng đắn,

và miễn là mối quan hệ của ngươi với Đức Chúa Trời đúng đắn và bình thường,

thì ngươi đủ tư cách được Đức Chúa Trời làm cho hoàn thiện.

Nếu ngươi không có mối quan hệ đúng đắn với Đức Chúa Trời,

và ngươi hành động vì xác thịt hay vì gia đình mình,

thì dù ngươi nhọc công bao nhiêu, cũng sẽ là công dã tràng.

Nếu mối quan hệ của ngươi với Đức Chúa Trời bình thường,

thì mọi thứ khác sẽ đâu vào đấy.

Đức Chúa Trời chẳng xét điều gì khác,

mà chỉ xét xem quan điểm của ngươi về niềm tin nơi Đức Chúa Trời có đúng đắn không:

ngươi tin vào ai, ngươi tin vì ai, và vì sao ngươi tin.

Nếu ngươi có thể thấy rõ những điều này,

và có thể đặt đúng quan điểm để thực hành,

thì ngươi sẽ tiến bộ trong sự sống,

và đảm bảo ngươi cũng sẽ bước vào đường chính đạo.

Từ “Theo Chiên Con và hát những bài ca mới”

Xem thêm

Tại sao tội lỗi được tha thứ còn có thể thường xuyên phạm tội? Những người thường xuyên phạm tội có thể vào vương quốc thiên đàng không? Hoan nghênh bạn đến liên hệ với chúng tôi và thảo luận trực tuyến.

Chia sẻ

Hủy