Nhạc kịch “Mọi quốc gia tôn thờ Đức Chúa Trời Toàn Năng” (Trailer) | Hợp Xướng Thánh Ca

03/10/2020

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Leave a Reply

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger