Chúng tôi chào đón tất cả những ai tìm kiếm lẽ thật liên hệ với chúng tôi.

Mạn đàm Tin Lành | Vượt ra ngoài Kinh Thánh | giữ Kinh Thánh có thể vào Nước Trời không?

Truyền hình Đa dạng   647  

Giới thiệu

Mạn đàm Tin Lành | Vượt ra ngoài Kinh Thánh | giữ Kinh Thánh có thể vào Nước Trời không?


Hướng Dương làm việc trong một giáo hội tại gia. Cũng như nhiều tín đồ tôn giáo, anh ta cho rằng những lời nói và việc làm của Chúa đều nằm trong Kinh Thánh, rằng tin vào Chúa có nghĩa là tin vào Kinh Thánh, rằng Kinh Thánh đại diện cho Chúa, chỉ cần vâng theo Kinh Thánh là có thể bước vào thiên đàng và có được sự sống đời đời. Nhưng người anh em Trương Nghị lại nêu ra thắc mắc liên quan đến vấn đề này. Hai người mở ra vào một cuộc tranh luận hài hước: Có phải tất cả những lời nói và việc làm của Chúa đều thực sự nằm trong Kinh Thánh không? Có phải Kinh Thánh thực sự đại diện cho Chúa không? Vâng theo Kinh Thánh, chúng ta sẽ được bước vào thiên đàng và có được sự sống đời đời ư? Rốt cuộc câu trả lời là gì? Xin mời các bạn xem tiết mục tấu nói “Vượt ra ngoài Kinh Thánh”.

Tải ứng dụng miễn phí

Những video tuyệt vời hướng dẫn bạn hiểu công tác của Đức Chúa Trời

Tải ứng dụng miễn phí

Những video tuyệt vời hướng dẫn bạn hiểu công tác của Đức Chúa Trời