Tấu nói Cơ đốc | Vượt ra ngoài Kinh Thánh | Có thể bước vào thiên đàng nếu tuân theo Kinh thánh?

Tấu nói Cơ đốc | Vượt ra ngoài Kinh Thánh | Có thể bước vào thiên đàng nếu tuân theo Kinh thánh?

390 |02/10/2020

Hướng Dương làm việc trong một giáo hội tại gia. Cũng như nhiều tín đồ tôn giáo, anh ta cho rằng những lời nói và việc làm của Đức Chúa Trời đều nằm trong Kinh Thánh, rằng tin vào Chúa có nghĩa là tin vào Kinh Thánh, rằng Kinh Thánh đại diện cho Chúa, chỉ cần vâng theo Kinh Thánh là có thể bước vào thiên đàng và có được sự sống đời đời. Nhưng người anh em Trương Nghị lại nêu ra thắc mắc liên quan đến vấn đề này. Hai người mở ra vào một cuộc tranh luận hài hước: Có phải tất cả những lời nói và việc làm của Đức Chúa Trời đều thực sự nằm trong Kinh Thánh không? Có phải Kinh Thánh thực sự đại diện cho Chúa không? Vâng theo Kinh Thánh, chúng ta sẽ được bước vào thiên đàng và có được sự sống đời đời ư? Rốt cuộc câu trả lời là gì? Xin mời các bạn xem tiết mục tấu nói “Vượt ra ngoài Kinh Thánh”.

Xem thêm

Bạn có mong muốn làm trinh nữ khôn ngoan lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời để nghênh đón Chúa không

Chia sẻ

Hủy