Lời Chứng đức tin | Tôi đã tìm thấy con đường để được làm tinh sạch tội lỗi

02/08/2022

Nhân vật chính thấy rằng, khi chuyện không như ý, chị không thể kìm nổi nóng giận và mắng nhiếc người khác cũng như không thể tuân giữ những điều Chúa dạy. Chị rất đau lòng vì không thể thoát được việc sống trong tội lỗi, nên đã hỏi ý kiến mục sư của mình nhưng vẫn không tìm được giải pháp. Chị tìm đến một người bạn đã tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Sau khi đọc lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng và lắng nghe chứng ngôn từ kinh nghiệm thực tế của các anh chị em trong Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng, cuối cùng chị đã hiểu ra rằng muốn được giải thoát khỏi xiềng xích tội lỗi, được làm cho tinh sạch và vào thiên quốc thiên đàng, ta phải trải qua sự phán xét của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt . Lòng tràn ngập vui sướng, chị tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt.

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Leave a Reply

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger