Thánh Ca Cơ Đốc | Ngươi nên từ bỏ tất cả vì lẽ thật

04/03/2021

Các ngươi phải chịu đựng gian khổ vì lẽ thật,

các ngươi phải dâng hiến bản thân cho lẽ thật,

các ngươi phải nhịn nhục vì lẽ thật,

và càng muốn có được thêm lẽ thật các ngươi càng phải chịu khổ nhiều hơn.

Đây chính là những gì các ngươi nên làm.

Các ngươi đừng vứt bỏ lẽ thật

chỉ để có cuộc sống gia đình bình yên,

và các ngươi không được mất đi nhân cách và sự liêm chính trong cuộc sống của mình

vì sự hưởng thụ chốc lát.

Các ngươi nên theo đuổi tất cả những gì đẹp đẽ và tốt lành,

và nên theo đuổi con đường sống có ý nghĩa hơn.

Nếu các ngươi sống một cuộc đời tầm thường như vậy

và không theo đuổi bất cứ mục tiêu nào,

chẳng phải các ngươi đang lãng phí cuộc đời mình sao?

Các ngươi có được gì từ việc sống như vậy?

Các ngươi nên từ bỏ tất cả những sự hưởng thụ xác thịt

để có được một lẽ thật,

và đừng nên vứt bỏ tất cả lẽ thật

chỉ vì một chút hưởng thụ.

Những người như vậy không có sự liêm chính hay nhân cách;

chẳng có ý nghĩa gì cho sự tồn tại của họ!

Các ngươi nên từ bỏ tất cả những sự hưởng thụ xác thịt

để có được một lẽ thật,

và đừng nên vứt bỏ tất cả lẽ thật

chỉ vì một chút hưởng thụ.

Những người như vậy không có sự liêm chính hay nhân phẩm;

chẳng có ý nghĩa gì cho sự tồn tại của họ!

Từ “Theo Chiên Con và hát những bài ca mới”

Xem thêm

Bạn có mong muốn làm trinh nữ khôn ngoan lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời để nghênh đón Chúa không

Chia sẻ

Hủy