Tiết lộ mầu nhiệm trong đức tin bước vào vương quốc thiên đàng | Đức tin vào Đức Chúa Trời | Phim

25/07/2021

Vu Thung Quang loan truyền phúc âm cùng Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng, và trong lúc cố gắng tránh bị cảnh sát Trung Quốc bắt, anh được Trịnh Tầm giải cứu, cộng sự trong một hội thánh tư gia. Sau đó, anh nhiều lần thông công với Trịnh Tầm và một số người khác về đức tin vào Đức Chúa Trời là gì, cách tin để đạt được sự chấp thuận của Đức Chúa Trời và các khía cạnh khác của lẽ thật. Cuối cùng những lẽ thật này hóa giải sự mơ hồ và những vấn đề khó khăn kéo dài của Trịnh Tầm và những người khác, cho phép họ hiểu được ý nghĩa thật sự của “đức tin vào Đức Chúa Trời” và giải phóng lòng họ.

Một số tài liệu trong video này là từ: www.stockfootage.com

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Leave a Reply

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger