Lời Đức Chúa Trời hằng ngày: Phơi bày sự bại hoại của loài người | Trích đoạn 314

27/07/2021

Ngày nay, những gì các ngươi đã hiểu được cao hơn của bất kỳ người nào chưa được làm cho hoàn thiện xuyên suốt lịch sử. Dù là hiểu biết về những sự thử luyện hay hiểu biết về niềm tin vào Đức Chúa Trời của các ngươi, hết thảy đều cao hơn của bất kỳ ai tin vào Đức Chúa Trời. Những điều các ngươi hiểu là những điều các ngươi đã biết đến trước khi trải qua những sự thử luyện của hoàn cảnh, nhưng vóc giạc thật của các ngươi lại hoàn toàn không tương hợp với chúng. Những gì các ngươi biết cao hơn những gì các ngươi đưa vào thực hành. Mặc dù các ngươi nói rằng những người tin vào Đức Chúa Trời phải yêu mến Đức Chúa Trời, và phải cố gắng không vì phước lành mà chỉ để đáp ứng ý muốn của Đức Chúa Trời, nhưng những gì được biểu lộ trong đời sống của các ngươi khác xa điều này, và đã bị ô uế rất nhiều. Hầu hết mọi người tin vào Đức Chúa Trời là để được bình an và những lợi ích khác. Nếu không vì lợi ích của ngươi thì ngươi không tin vào Đức Chúa Trời, và nếu ngươi không thể nhận lãnh những ân điển của Đức Chúa Trời, thì ngươi hờn dỗi. Làm sao những gì ngươi đã nói có thể là vóc giạc thật của ngươi được? Khi nói đến những sự cố gia đình không thể tránh khỏi như con cái ngã bệnh, những người thân yêu phải nhập viện, năng suất mùa vụ kém, và bị các thành viên gia đình ngược đãi, ngay cả những vấn đề thường xảy ra hằng ngày này cũng là quá nhiều đối với ngươi. Khi những điều như thế xảy ra, ngươi rơi vào hoảng loạn, không biết phải làm gì – và phần lớn thời gian, ngươi oán trách Đức Chúa Trời. Ngươi than trách rằng lời Đức Chúa Trời đã lừa gạt ngươi, rằng công tác của Đức Chúa Trời đã giễu cợt ngươi. Ngươi không có những ý nghĩ ấy sao? Ngươi nghĩ những việc như thế chỉ hiếm khi xảy ra với các ngươi sao? Các ngươi sống giữa những sự việc đó mỗi ngày. Các ngươi không mảy may suy nghĩ về sự thành công trong đức tin của mình nơi Đức Chúa Trời, và cách đáp ứng ý muốn của Đức Chúa Trời. Vóc giạc thật của các ngươi quá nhỏ, thậm chí còn nhỏ hơn của một con gà con. Khi công việc kinh doanh của gia đình ngươi thua lỗ, ngươi oán trách Đức Chúa Trời, khi ngươi thấy mình ở trong một môi trường không có Đức Chúa Trời bảo vệ, ngươi vẫn oán trách Đức Chúa Trời, và ngươi oán trách ngay cả khi một trong những con gà con của các ngươi bị chết hay một con bò già trong chuồng ngã bệnh. Ngươi oán trách khi con trai ngươi đã đến lúc cưới vợ nhưng gia đình không đủ tiền; ngươi muốn thực hiện bổn phận tiếp đãi, nhưng không đủ khả năng, và rồi ngươi cũng oán trách. Ngươi đầy sự oán trách, và đôi khi ngươi không tham gia tụ họp hay ăn uống lời Đức Chúa Trời bởi vì điều này, đôi khi trở nên tiêu cực trong một thời gian rất dài. Chẳng có điều gì xảy ra với ngươi hôm nay liên quan đến tiền đồ hay vận mệnh của ngươi; những điều này cũng sẽ xảy ra ngay cả khi ngươi không tin vào Đức Chúa Trời, vậy mà hôm nay ngươi đổ trách nhiệm về chúng lên Đức Chúa Trời, và khăng khăng nói rằng Đức Chúa Trời đã loại bỏ ngươi. Niềm tin của ngươi nơi Đức Chúa Trời là gì? Ngươi đã thật sự dâng hiến đời sống của mình chưa? Nếu các ngươi đã chịu những sự thử luyện như Gióp, thì không ai trong các ngươi đi theo Đức Chúa Trời hôm nay có thể đứng vững, tất cả các ngươi đều sẽ gục ngã. Và thật đơn giản, giữa các ngươi và Gióp là một trời khác biệt. Hôm nay, nếu một nửa tài sản của các ngươi bị tước đi, các ngươi sẽ dám phủ nhận sự hiện hữu của Đức Chúa Trời; nếu con trai hay con gái các ngươi bị lấy đi khỏi các ngươi, các ngươi sẽ chạy trên đường mà kêu gào; nếu con đường duy nhất để kiếm sống của ngươi đi đến ngõ cụt, ngươi sẽ cố gắng và thương thảo với Đức Chúa Trời; ngươi sẽ hỏi tại sao lúc đầu Ta lại phán nhiều lời như vậy để dọa ngươi. Không có điều gì là các ngươi không dám làm vào những lúc như thế. Điều này cho thấy các ngươi chưa có được bất kỳ sự thông sáng thật sự nào, và không có vóc giạc thật sự. Do đó, những sự thử luyện nơi các ngươi là quá lớn, bởi vì các ngươi biết quá nhiều, nhưng những gì các ngươi thật sự hiểu thì còn không bằng một phần ngàn những gì các ngươi biết. Đừng dừng lại ở sự hiểu biết và kiến thức đơn thuần; tốt nhất là các ngươi hãy xem mình có thể thực sự thực hành được bao nhiêu, đã có được bao nhiêu sự khai sáng và soi sáng của Đức Thánh Linh từ những giọt mồ hôi công sức khó nhọc của bản thân, và trong bao nhiêu lần thực hành, ngươi đã thực hiện được quyết tâm của chính mình. Ngươi nên nghiêm túc với vóc giạc và sự thực hành của mình. Trong niềm tin của ngươi vào Đức Chúa Trời, ngươi không nên cố gắng chỉ làm cho có lệ vì bất kỳ ai – ngươi có thể đạt được lẽ thật và sự sống vào sau hết hay không phụ thuộc vào sự theo đuổi của chính ngươi.

– Sự thực hành (3), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Leave a Reply

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger