Video Về Lời Chứng Lồng tiếng Việt | Bản chất của tôi bị phơi bày

02/12/2021

Nhân vật chính là một lãnh đạo hội thánh. Một hôm nọ, chị biết được rằng trong một cuộc hội họp, chị Vương đã công khai phơi bày chị là lãnh đạo giả và không thực hiện công tác thực tế. Chị dần sinh lòng thù ghét chị Vương, thậm chí còn muốn tìm cớ để tước bổn phận của chị Vương. Nhưng rồi chị bắt đầu kiểm điểm bản thân qua sự phán xét và phơi bày của lời Đức Chúa Trời. Qua lời Đức Chúa Trời, chị đã thu hoạch được nhận thức gì về bản thân? Chị đã rút ra được bài học gì? Mời xem “Bản chất của tôi bị phơi bày” để biết.

Xem thêm

Bạn có mong muốn làm trinh nữ khôn ngoan lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời để nghênh đón Chúa không

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger