Chúng tôi chào đón tất cả những ai tìm kiếm lẽ thật liên hệ với chúng tôi.

Trailer Phim tài liệu Cơ Đốc “Đấng Nắm Giữ Quyền Tối Thượng trên Vạn Vật” | Khám phá nhiệm mầu cuộc sống

Hợp xướng   494  

Giới thiệu

Trailer Phim tài liệu Cơ Đốc “Đấng Nắm Giữ Quyền Tối Thượng trên Vạn Vật” | Khám phá nhiệm mầu cuộc sống


Cát bụi trở về với cát bụi.

Không ai có thể cưỡng lại sinh lão bệnh tử.

Không ai có thể thay đổi quy luật của sinh lão bệnh tử. (...) Tại sao chúng ta sống? Tại sao chúng ta phải chết đi? Ai điều khiển thế gian này?

Tải ứng dụng miễn phí

Những video tuyệt vời hướng dẫn bạn hiểu công tác của Đức Chúa Trời

Tải ứng dụng miễn phí

Những video tuyệt vời hướng dẫn bạn hiểu công tác của Đức Chúa Trời