Thánh Ca Cơ Đốc | Để yêu kính Đức Chúa Trời, ngươi phải trải nghiệm sự đáng mến của Ngài | MV

Thánh Ca Cơ Đốc | Để yêu kính Đức Chúa Trời, ngươi phải trải nghiệm sự đáng mến của Ngài | MV

614 |26/01/2021

Nếu con người tin Đức Chúa Trời và trải nghiệm lời Đức Chúa Trời với lòng tôn kính Ngài,

thì họ sẽ có sự cứu rỗi và tình yêu thương của Đức Chúa Trời.

Những người này có thể làm chứng cho Đức Chúa Trời,

họ sống theo lẽ thật và họ làm chứng cho

hữu thể và tâm tính của Đức Chúa Trời.

Họ nhìn thấy tình yêu thương của Đức Chúa Trời và sống giữa tình yêu thương đó.

Nếu con người muốn yêu mến Đức Chúa Trời,

thì họ phải nếm trải sự đáng mến của Đức Chúa Trời, họ phải nhìn thấy sự đáng mến của Đức Chúa Trời;

chỉ khi đó mới có thể dấy lên trong họ một tấm lòng yêu mến Đức Chúa Trời

và dâng mình cho Đức Chúa Trời một cách trung tín.

Đức Chúa Trời sẽ không khiến con người

yêu mến Ngài qua câu chữ hoặc qua sự tưởng tượng.

Ngài không ép con người mà để họ tự nguyện yêu mến Ngài.

Ngài khiến họ nhìn thấy Ngài đáng mến thế nào trong lời Ngài

và trong công tác Ngài thực hiện,

và để sau đó tình yêu thực sự dành cho Đức Chúa Trời được nảy nở trong họ.

Chỉ bằng cách này con người mới có thể mang một lời chứng thực sự về Đức Chúa Trời.

Họ không yêu mến Đức Chúa Trời bởi vì họ bị thúc giục,

cũng không vì sự bốc đồng cảm xúc.

Nếu con người muốn yêu mến Đức Chúa Trời,

thì họ phải nếm trải sự đáng mến của Đức Chúa Trời, họ phải nhìn thấy sự đáng mến của Đức Chúa Trời;

chỉ khi đó mới có thể dấy lên trong họ một tấm lòng yêu mến Đức Chúa Trời

và dâng mình cho Đức Chúa Trời một cách trung tín.

Họ yêu mến Đức Chúa Trời bởi vì họ nhìn thấy Ngài đáng mến biết bao,

họ nhìn thấy rằng có rất nhiều điều về Ngài rất đáng yêu.

Họ đã nhìn thấy sự cứu rỗi, sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời

và những việc làm kỳ diệu của Ngài.

Và đây là lý do tại sao họ ngợi khen Đức Chúa Trời và khao khát Ngài,

trong họ dấy lên một niềm đam mê đến nỗi

họ không thể tồn tại nếu không có được Đức Chúa Trời.

Nếu con người muốn yêu mến Đức Chúa Trời,

thì họ phải nếm trải sự đáng mến của Đức Chúa Trời, họ phải nhìn thấy sự đáng mến của Đức Chúa Trời;

chỉ khi đó mới có thể dấy lên trong họ một tấm lòng yêu mến Đức Chúa Trời

và dâng mình cho Đức Chúa Trời một cách trung tín.

Từ “Theo Chiên Con và hát những bài ca mới”

Xem thêm

Tại sao tội lỗi được tha thứ còn có thể thường xuyên phạm tội? Những người thường xuyên phạm tội có thể vào vương quốc thiên đàng không? Hoan nghênh bạn đến liên hệ với chúng tôi và thảo luận trực tuyến.

Chia sẻ

Hủy