Video nhạc Thánh Ca | Để yêu kính Đức Chúa Trời, ngươi phải trải nghiệm sự đáng mến của Ngài

26/08/2021

Nếu con người tin Đức Chúa Trời

và trải nghiệm lời Đức Chúa Trời với lòng tôn kính Đức Chúa Trời,

họ sẽ có được sự cứu rỗi và tình yêu thương của Đức Chúa Trời.

Những người này có thể chứng thực về Đức Chúa Trời;

họ sống bày tỏ ra lẽ thật, và điều họ chứng thực cũng là lẽ thật,

là Đức Chúa Trời là gì, và tâm tính của Đức Chúa Trời.

Họ sống giữa tình yêu thương của Đức Chúa Trời và đã nhìn thấy tình yêu thương của Đức Chúa Trời.

Nếu con người muốn yêu mến Đức Chúa Trời,

họ phải nếm trải sự đáng mến của Đức Chúa Trời

và nhìn thấy sự đáng mến của Đức Chúa Trời;

chỉ khi đó mới có thể dấy lên trong họ

một tấm lòng yêu mến Đức Chúa Trời,

một tấm lòng cảm thúc con người hiến dâng bản thân cho Đức Chúa Trời một cách trung tín.

Đức Chúa Trời không khiến con người

yêu mến Ngài qua lời nói và sự bày tỏ hoặc qua sự tưởng tượng của họ,

và Ngài không ép con người phải yêu mến Ngài.

Thay vào đó, Ngài để họ tự nguyện yêu mến Ngài;

và Ngài để họ nhìn thấy sự đáng mến của Ngài

trong công tác và những lời phán của Ngài,

để sau đó tình yêu dành cho Đức Chúa Trời@được nảy nở trong họ.

Chỉ bằng cách này con người mới có thể thực sự mang lời chứng về Đức Chúa Trời.

Con người không yêu mến Đức Chúa Trời bởi vì họ bị thúc giục làm như thế,

cũng không phải là sự bốc đồng cảm xúc tức thời.

Nếu con người muốn yêu mến Đức Chúa Trời,

họ phải nếm trải sự đáng mến của Đức Chúa Trời

và nhìn thấy sự đáng mến của Đức Chúa Trời;

chỉ khi đó mới có thể dấy lên trong họ

một tấm lòng yêu mến Đức Chúa Trời,

một tấm lòng cảm thúc con người hiến dâng bản thân cho Đức Chúa Trời một cách trung tín.

Họ yêu mến Đức Chúa Trời bởi vì họ đã nhìn thấy sự đáng mến của Ngài,

họ đã nhìn thấy rằng có rất nhiều điều về Ngài xứng đáng với tình yêu của con người,

bởi vì họ đã nhìn thấy sự cứu rỗi, sự khôn ngoan và những việc làm kỳ diệu của Đức Chúa Trời –

và kết quả là, họ thực sự ngợi khen Đức Chúa Trời, và thực sự khao khát Ngài,

và trong họ dấy lên

một niềm đam mê đến nỗi họ không thể tồn tại nếu không có được Đức Chúa Trời.

Nếu con người muốn yêu mến Đức Chúa Trời,

họ phải nếm trải sự đáng mến của Đức Chúa Trời

và nhìn thấy sự đáng mến của Đức Chúa Trời;

chỉ khi đó mới có thể dấy lên trong họ

một tấm lòng yêu mến Đức Chúa Trời,

một tấm lòng cảm thúc con người hiến dâng bản thân cho Đức Chúa Trời một cách trung tín,

một tấm lòng cảm thúc con người hiến dâng bản thân cho Đức Chúa Trời một cách trung tín.

Từ “Theo Chiên Con và hát những bài ca mới”

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Leave a Reply

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger