Lời Đức Chúa Trời hằng ngày | Trích đoạn 502 | “Những ai yêu mến Đức Chúa Trời sẽ sống đời đời trong sự sáng của Ngài”

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày | Trích đoạn 502 | “Những ai yêu mến Đức Chúa Trời sẽ sống đời đời trong sự sáng của Ngài”

0 |04/06/2021

Con người thường nói về việc để Đức Chúa Trời là cuộc sống của họ, nhưng trải nghiệm của họ chưa đến mức đó. Ngươi chỉ đơn thuần nói rằng Đức Chúa Trời là cuộc sống của ngươi, rằng Ngài hướng dẫn ngươi mỗi ngày, rằng ngươi ăn và uống lời Ngài mỗi ngày, và rằng ngươi cầu nguyện với Ngài mỗi ngày, vì thế Ngài đã trở thành cuộc sống của ngươi. Sự hiểu biết của những ai nói những lời này khá nông cạn. Trong nhiều người không có nền tảng; những lời Đức Chúa Trời đã được gieo trong họ, nhưng chúng vẫn chưa nảy mầm, huống chi là chúng sinh hoa kết trái nào. Ngày nay, ngươi đã trải nghiệm đến mức độ nào? Chỉ bây giờ, sau khi Đức Chúa Trời đã buộc ngươi tiến xa đến mức này, ngươi mới cảm thấy rằng ngươi không thể rời xa Đức Chúa Trời. Vào một ngày, khi sự trải nghiệm của ngươi đã đạt đến một mức nào đó, nếu Đức Chúa Trời khiến ngươi phải rời xa, ngươi sẽ không thể làm vậy. Ngươi sẽ luôn cảm thấy rằng ngươi không thể không có Đức Chúa Trời bên trong ngươi; ngươi có thể không có chồng, vợ hay con cái, không có gia đình, không có mẹ hoặc cha, không có những thú vui xác thịt, nhưng ngươi không thể không có Đức Chúa Trời. Không có Đức Chúa Trời sẽ giống như đánh mất sự sống của ngươi; ngươi sẽ không thể sống mà không có Đức Chúa Trời. Khi đã trải nghiệm đến mức này, ngươi sẽ thành công trong đức tin của ngươi nơi Đức Chúa Trời, và bằng cách này Đức Chúa Trời sẽ trở thành sự sống của ngươi, Ngài sẽ trở thành nền tảng cho sự hiện hữu của ngươi. Ngươi sẽ không bao giờ có thể lại rời xa Đức Chúa Trời. Khi ngươi đã trải nghiệm đến mức độ này, ngươi sẽ thực sự vui hưởng tình yêu thương của Đức Chúa Trời, và khi ngươi có mối quan hệ đủ mật thiết với Đức Chúa Trời, Ngài sẽ là sự sống của ngươi, tình yêu của ngươi, và khi đó ngươi sẽ cầu nguyện với Đức Chúa Trời và thưa rằng: “Lạy Đức Chúa Trời! Con không thể rời xa Ngài, Ngài là sự sống của con. Con có thể bước đi mà không có những thứ khác – nhưng không có Ngài, con không thể tiếp tục sống”. Đây là vóc giạc thực sự của con người; nó là đời sống thật. Một vài người bị bắt buộc đạt đến mức như hiện nay: Họ phải tiếp tục dù muốn hay không, và họ luôn cảm thấy như thể họ đang tiến thoái lưỡng nan. Ngươi phải trải nghiệm đến mức Đức Chúa Trời là sự sống của ngươi, đến mức nếu Đức Chúa Trời bị lấy đi khỏi lòng ngươi, thì điều đó giống như đánh mất sự sống của ngươi; Đức Chúa Trời phải là sự sống của ngươi, và ngươi ắt hẳn không thể rời xa Ngài. Bằng cách này, ngươi sẽ thực sự trải nghiệm Đức Chúa Trời, và tại thời điểm này, khi ngươi yêu mến Đức Chúa Trời, ngươi sẽ thực sự yêu mến Đức Chúa Trời, và nó sẽ là một tình yêu duy nhất và thuần khiết. Một ngày khi những kinh nghiệm của ngươi làm cho cuộc đời ngươi đạt đến một mức nhất định, khi ngươi cầu nguyện với Đức Chúa Trời, và ăn uống lời của Đức Chúa Trời, ngươi sẽ không thể rời xa Đức Chúa Trời ở bên trong, ngươi cũng sẽ không thể quên được Ngài ngay cả nếu ngươi muốn. Đức Chúa Trời sẽ trở thành sự sống của ngươi; ngươi có thể quên đi thế giới, ngươi có thể quên đi vợ, chồng hay con cái mình, nhưng ngươi sẽ khó mà quên được Đức Chúa Trời – làm như vậy sẽ là bất khả thi, đây là sự sống thực sự của ngươi và tình yêu thực sự của ngươi dành cho Đức Chúa Trời. Khi tình yêu của con người dành cho Đức Chúa Trời đã đạt đến một mức nhất định, họ không yêu gì bằng yêu Đức Chúa Trời; tình yêu của họ dành cho Đức Chúa Trời là hàng đầu. Bằng cách này, ngươi có thể từ bỏ mọi thứ khác, và sẵn lòng chấp nhận mọi sự xử lý và tỉa sửa từ Đức Chúa Trời. Khi ngươi đã đạt được một tình yêu dành cho Đức Chúa Trời vượt trên mọi thứ khác, ngươi sẽ sống trong hiện thực và trong tình yêu thương của Đức Chúa Trời.

Trích từ “Lời xuất hiện trong xác thịt”

Xem thêm

Bạn có mong muốn làm trinh nữ khôn ngoan lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời để nghênh đón Chúa không

Chia sẻ

Hủy