Thánh ca | Biểu hiện thật của thẩm quyền của Đấng Tạo Hóa

18/05/2022

Verse 1

Số phận của nhân loại và vũ trụ gắn kết mật thiết

với quyền tối thượng của Đấng Tạo Hóa,

sự gắn bó không thể tách rời với tất cả sự bố trí và cùng thẩm quyền của Ngài.

Verse 2

Và thông qua quy luật của muôn vật, con người bắt đầu hiểu ra

sức mạnh của quyền tối thượng và sự an bài của Đấng Tạo Hóa,

với vạn vật Ngài thống trị, với muôn loài Ngài bố trí.

Pre-chorus

Thông qua các quy tắc sinh tồn, thông qua số phận của muôn vật,

con người biết cách Đức Chúa Trời cai quản.

Quyền năng của Ngài là tối cao.

Chorus

Không tạo vật nào xâm phạm được quyền tối thượng của Ngài.

Không thế lực nào thay đổi được những gì Ngài định sẵn.

Quy luật của Ngài giúp sự sống diễn ra và sinh sôi qua bao thế hệ.

Đây là hiện thân, hiện thân thực sự của,

hiện thân thực sự của thẩm quyền của Ngài.

Verse 3

Khi nhìn vào vòng đời của vạn vật, con người thực sự nhận thấy

mọi sự an bài của Ngài và cách chúng vượt lên trên

tất cả luật lệ của trần gian, và tất cả thế lực khác.

Pre-chorus

Thông qua các quy tắc sinh tồn, thông qua số phận của muôn vật,

con người biết cách Đức Chúa Trời cai quản.

Quyền năng của Ngài là tối cao.

Chorus

Không tạo vật nào xâm phạm được quyền tối thượng của Ngài.

Không thế lực nào thay đổi được những gì Ngài định sẵn.

Quy luật của Ngài giúp sự sống diễn ra và sinh sôi qua bao thế hệ.

Đây là hiện thân, hiện thân thực sự của,

hiện thân thực sự của thẩm quyền của Ngài.

Pre-chorus

Thông qua các quy tắc sinh tồn, thông qua số phận của muôn vật,

con người biết cách Đức Chúa Trời cai quản.

Quyền năng của Ngài là tối cao.

Chorus

Không tạo vật nào xâm phạm được quyền tối thượng của Ngài.

Không thế lực nào thay đổi được những gì Ngài định sẵn.

Quy luật của Ngài giúp sự sống diễn ra và sinh sôi qua bao thế hệ.

Đây là hiện thân, hiện thân thực sự của,

hiện thân thực sự của thẩm quyền của Ngài.

Outro

Dù con người thấy trong quy luật khách quan,

quyền tối thượng và định đoạt vạn vật của Ngài,

nhưng bao nhiêu người nắm được nguyên tắc quyền tối thượng của Ngài với vũ trụ?

Bao nhiêu người thực sự biết và đầu phục việc Ngài an bài số phận của họ?

Ai thực sự hiểu được rằng số phận con người đều ở trong tay Ngài?

Từ “Theo Chiên Con và hát những bài ca mới”

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger