Video Về Lời Chứng Lồng tiếng Việt | Đừng mưu tính phương án dự phòng trong bổn phận

05/08/2022

Chị luôn tin rằng chỉ cần bổn phận của mình lâu dài, ổn định và không bao giờ bị thuyên chuyển, thì kết cuộc của chị sẽ được đảm bảo. Chị đã thay đổi quan điểm này và học cách đối xử đúng đắn với việc bị thuyên chuyển như thế nào?

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger