Video Về Lời Chứng Lồng tiếng Việt | Có cần địa vị mới được cứu rỗi?

28/04/2022

Sau khi làm lãnh đạo hội thánh trong nhiều năm trời, cuối cùng vì lý do sức khỏe, chị không thể tiếp tục giữ trách nhiệm này trong công tác của hội thánh nữa. Lòng chị đầy những cảm xúc phức tạp, nghĩ rằng không có địa vị thì cơ hội được cứu rỗi của chị sẽ nhỏ đi. Về sau, chị bắt đầu phản tỉnh rằng: Suy nghĩ như thế có phù hợp với lẽ thật không? Người ta cần địa vị để được cứu rỗi sao? Cuối cùng, nhờ sự khai sáng và dẫn dắt của lời Đức Chúa Trời, chị đã tìm ra được câu trả lời.

Xem thêm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa , và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Chia sẻ

Hủy

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger